Den här sidan innehåller information om programvaror/appar/verktyg som är godkänd mjukvara att använda på Mittuniversitetet.

Allmänt

Beställa program

Önskar du beställa program utöver standardprogrammen lägg då en beställning i Serviceportalen under Produkter & Tjänster. Om det program du önskar beställa saknas i programkatalogen, välj Övrig programvara. 

Även inköp av program från Mac AppStore ska göras genom Serviceportalen, detta för att säkerställa korrekt licens-, avtals- och fakturahantering.

Det finns regler som gäller molntjänster och webbaserade verktyg. Molntjänster innefattar alla tjänster där information som Miun ansvarar för lagras eller behandlas hos en extern part. Nära nog alla webbaserade tjänster är att betrakta som molntjänster.
Klicka här för att läsa mer om användning av Molntjänster.

 

Grundinstallerade program

Nedan visas programvaror som grundinstalleras på samtliga datorer - PC och Mac.

PC - Windows

7-Zip - packar upp och packar ihop filer och mappar från/till filarkiv
Configuration Manager Client - systemtjänst för att installera programvaror och aktivera inställningar 
Edge Chromium - webbläsare
FortiClient -  ansluter datorn till VPN, innehåller även systemtjänst som letar efter säkerhetsbrister
Google Chrome - webbläsare
Intune Management Extension - systemtjänst för att installera programvaror och aktivera inställningar 
Microsoft OneDrive - synkroniserar filer mellan dator och lagringstjänsten OneDrive
Microsoft Office - programpaket som innehåller Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Microsoft Teams - videokommunikation och samarbete
Snow Inventory Agent - systemtjänst för att inventera programvaror, molntjänster och licenser
Software center - appbutik för att själv installera programvaror och aktivera inställningar
SumatraPDF - läser och skriver ut PDF-filer
Zoom - videokommunikation och samarbete

Mac - Mac OS

FortiClient - ansluter datorn till VPN, innehåller även systemtjänst som letar efter säkerhetsbrister
Google Chrome - webbläsare
Jamf Management framework - systemtjänst för att installera programvaror och aktivera inställningar 
Jamf Self service - appbutik för att själv installera programvaror och aktivera inställningar
Microsoft Onedrive - synkroniserar filer mellan dator och lagringstjänsten OneDrive
Microsoft Office - programpaket som innehåller Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Microsoft Teams - videokommunikation och samarbete
Safari - webbläsare
Snow Inventory Agent - systemtjänst för att inventera programvaror, molntjänster och licenser
Zoom - videokommunikation och samarbete

Verksamhetssystem som är godkända molntjänster

Tjänst/system Beskrivning Ansvarig avdelning/institution
Antirio Avtalsdatabas ULS
Cytric Resebokningssystem EKO
DIVA Arkiv/publiceringsverktyg för forsknings- och examensarbeten UB
DMP Online System för datahanteringsplaner UB
DraftIT Register över förteckningar GDPR ULS
EPIserver Webben miun.se KOM
HP2 Högskoleprovssystem STUA
IA-systemet Avvikelserapportering - systematiska arbetsmiljöarbetet HR
Infocaption Utbildningsplattform INFRA
Inspera Digitalt tentamen-/examinationssystem STUA
LADOK Studiedokumentationssystem STUA
Medarbetarundersökning Enkätverktyg HR
Microsoft 365  E-post, samarbete, kommunikation, fillagring INFRA
Mobility online In och utresande FUS
NAIS (Nationellt admin- och infosystem för samordnare) Register över elever med särskilda behov UB
Netigate Enkätverktyg ULS
NyA Antagningssystem STUA
PaperCut (EDUprint) Utskriftssystem INFRA
Primula Personalsystem HR
Retendo Tjänsteplanering ULS
Telefonitjänster (TRIO) Hänvisningssystem och övriga telefonitjänster INFRA
Timeedit Lokalbokning, schemaläggning STUA
Varbi Rekryteringsverktyg HR
Wisum Elektroniska inköp INFRA
W3D3 Diariesystem ULS
Zoom Digital mötestjänst INFRA

Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg

Använd alltid din Miun-adress när du registrerar konto i tjänsten, men använd aldrig samma lösenord som du har till ditt Miun-konto. Detsamma gäller alla molntjänster.

När anställning/studier vid Mittuniversitetet upphör måste ert konto kopplat till din MIUN e-postadress hos molntjänstleverantören raderas.
Vid kontrollerade programvaror kommer konto kopplat till din MIUN e-postadress och lagrad data hos molntjänstleverantören att raderas.  
Vid okontrollerade programvaror ansvarar användaren själv för att kontot raderas. 

Informera åhörarna om deras rättigheter
Innan du börjar ställa frågor ska du informera åhörarna om deras rättigheter. Det är viktigt för att de ska kunna göra ett informerat beslut om huruvida de ska svara eller inte. 

Informera dem även om hur de skyddar sin integritet:
De bör undvika att lämna svar som kan identifiera dem eller någon annan person.
De ska aldrig uppge någon information som rör ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska eller biometriska uppgifter.

Känsliga personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en nu levande enskild person och som rör:

 • etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelsemedlemskap i en fackförening
 • hälsa
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning
 • genetiska uppgifter
 • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Var även försiktig med fritextsvar eftersom du inte kan styra vad åhörarna svarar, och det är ganska enkelt att råka svara med något som är identifierande.

Mer information om Mittuniversitetets arbetsytor för digital information: Läs mer på sidan - rutinbeskrivning för digitala arbetsytor

Dataskyddsförordningen ställer stränga krav på hur vi hanterar personuppgifter. Om dina studenter tänker använda personuppgifter i sina studentarbeten, finns det mycket för dem att tänka på. Du som lärare ansvarar för att informera om detta. Läs mer på sidan - personuppgifter i studentarbeten

ChatGPT

Godkänd 2023-06-02
MIUN 2023/1504 

Allmänt

ChatGPT är en AI-baserad chattbot och stor språkmodell utvecklad av OpenAI. ChatGPT kan användas för att svara på frågor, författa användbara texter i olika genrer, och samtala på ett människoliknande sätt på många olika språk. Sanningsenligheten i svaren och presenterade "fakta" varierar dock, eftersom ChatGPT är ett textgenerativt verkyg och inte en sökmotor.

Läs mer på: https://www.miun.se/medarbetare/undervisning/stod-for-pedagogisk-utveckling/generativ-ai-och-utbildning/

Restriktioner

Tjänsten godkänns men får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Beslutet gäller den olicensierade versionen av ChatGPT.

Beställning

Ingen beställning behöver göras. Detta gäller den olicensierade versionen som finns på nätet. Användaren surfar till chat.openai.com/ och skapar själv ett konto.

Licenstyp

Olicensierad

Pris

0 kr

Support

För stöd i pedagogiska frågor om generativ AI i utbildning, kontakta gruppen för pedagogisk utveckling. PUkontakt@miun.se

ChatGPT Plus

Godkänd 2023-09-25
MIUN 2023/2325 

Allmänt

ChatGPT är en AI-baserad chattbot och stor språkmodell utvecklad av OpenAI. ChatGPT kan användas för att svara på frågor, författa användbara texter i olika genrer, och samtala på ett människoliknande sätt på många olika språk. Sanningsenligheten i svaren och presenterade "fakta" varierar dock, eftersom ChatGPT är ett textgenerativt verkyg och inte en sökmotor.

Läs mer på: https://www.miun.se/medarbetare/undervisning/stod-for-pedagogisk-utveckling/generativ-ai-och-utbildning/

Restriktioner

Tjänsten godkänns för medarbetare men får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. 

Licenser får endast köpas till medarbetare på Mittuniversitetet då universitetet inte får teckna prenumeration för enskilda studenter.
När anställning vid Mittuniversitetet upphör måste ert konto kopplat till din MIUN e-postadress hos molntjänstleverantören raderas. Användaren ansvarar för att kontot raderas.

Beställning

Beställning sker genom Serviceportalen

Licenstyp

Individuell årlig hyrlicens

Pris

3 300 kronor/år
Kostnaden för licens belastar institutionen/avdelningens konto, inköpet ska ske genom Serviceportalen.

Support

För stöd i pedagogiska frågor om generativ AI i utbildning, kontakta gruppen för pedagogisk utveckling. PUkontakt@miun.se

Adobe Creative Cloud for education

Allmänt

Adobe Creative Cloud for education är en paketering av programvaror för grafisk formgivning och grafisk design från programvaruföretaget Adobe. Programvarorna används inom reklam-, webb- och mediaområdet för både professionella och enklare produktioner.

Finns för både pc och mac.

Alternativ programvara

Som alternativ programvara till Adobe, se Affinity Design, Affinity Photo eller Affinity Publisher.

Restriktioner

Adobe Cloud är inte en godkänd lagringsyta.

Beställning

Beställning av Adobe Creative Cloud sker via Serviceportalen.

Licenstyp

Begränsat antal licenser kopplat till ett treårs avtal.
Licenstypen är named-user license.

Pris

Universitetsgemensam kostnad

Support

Ingen support ges på programvaran.

 

Affintiy Designer

Allmänt

Affinity Designer är ett alternativ till Adobe Illustrator. 

Finns för både pc och mac.

Beställning

Ingen beställning krävs, installationsfiler finns under Software Center/Self Service.

Licenstyp

Heltäckande sitelicens kopplat till ett tre årigt avtal.

Pris

Universitetsgemensam kostnad

Support

Ingen support ges på programvaran.

Affintiy Photo

Allmänt

Affinity Designer är ett alternativ till Adobe Photoshop. 

Finns för både pc och mac.

Beställning

Ingen beställning krävs, installationsfiler finns under Software Center/Self Service.

Licenstyp

Heltäckande sitelicens kopplat till ett tre årigt avtal.

Pris

Universitetsgemensam kostnad

Support

Ingen support ges på programvaran.

Affintiy Publisher

Allmänt

Affinity Designer är ett alternativ till Adobe Publisher. 

Finns för både pc och mac.

Beställning

Ingen beställning krävs, installationsfiler finns under Software Center/Self Service.

Licenstyp

Heltäckande sitelicens kopplat till ett tre årigt avtal.

Pris

Universitetsgemensam kostnad

Support

Ingen support ges på programvaran.

Autodesk

Allmänt

Program för design, konstruktion och beräkningar.

Finns endast för pc.

Beställning

Beställning sker via Serviceportalen - Produkter & Tjänster/Mjukvara/Övrig programvara.

Licenstyp

Studenter och lärare kan gratis få ettårig utbildningstillgång till Autodesks produkter och tjänster, som kan förnyas så länge du är kvalificerad.

Pris

Kostnadsfri för utbildning, för annan användning begär pris via Serviceportalen.

Support

Ingen support ges på programvaran.

Acrobat

Allmänt

Skapa och redigera PDF:er, konvertera mellan Word-format och PDF och slå samman flera pdf-dokument.

Finns för både pc och mac.

Restriktioner

Adobe Cloud är inte en godkänd lagringsyta.

Beställning

Ingen beställning krävs, installationsfiler finns under Software Center/Self Service.

Du som vill ha Acrobat DC gör så här:
Du börjar med installera Adobe Creative Cloud App från Software Center för PC-användare och från SelfService för Mac-användare. Software Center hittar du lättast i mappen "MIUN Support" som ligger på skrivbordet. Du kan också söka på softwarecenter via förstoringsglaset längst ner till vänster på skärmen. Mac-användare kan söka på selfservice via förstoringsglaset (spotlight) längst upp till höger på skärmen.

Installera Creative Cloud App

Installera Creative Cloud App Mac

Starta sedan Creative Cloud  App och logga in med din e-postadress och välj sedan Företag- eller skolkonto så blir du automatiskt inloggad med ditt miun-konto. Från Adobe Creative Cloud Desktop kan du sedan installera Acrobat DC på din dator utan att vara administratör.

Logga in på Creative Cloud och installera Acrobat DC

Logga in på Creative Cloud och installera Acrobat DC Mac

Licenstyp

Heltäckande sitelicens

Support

Ingen support ges på programvaran.

Microsoft 365

Allmänt

Microsoft 365 innehåller en stor mängd verktyg, så som Word, Excel, PowerPoint och Teams.

Finns för både pc och mac.

Via Microsoft 365 kan anställda göra 5 installationer av Office. En installation kan då till exempel användas i en privat dator som används i tjänsten.

Beställning

Ingen beställning krävs, installationsfiler finns under Software Center/Self Service. 

Licenstyp

Heltäckande sitelicens

Pris

Universitetsgemensam kostnad

Support

För mer information se Microsoft 365

Microsoft Home Use Program

Det avtal vi har för Microsoft ger personal anställda vid Mittuniversitetet rätten att köpa en årsprenumeration på Microsoft 365 Family eller Microsoft 365 Personal till rabatterat pris för användning på sina personliga och privata enheter. Priset bekostar var och en privat. Ingen support från Mittuniversitetets IT-Helpdesk ges för denna installation. När en ny version av Office kommer så krävs det en ny nedladdning och då tas en ny avgift ut. Den gamla installationen måste då avinstalleras.

Följ instruktionerna nedan om du vill ladda hem Office.

Microsoft 365 Family-prenumeration kan du dela den med upp till fem ytterligare personer i hushållet (totalt 6 användare). Varje person i hushållet kan installera på alla sina enheter, däribland PC-datorer, Mac-datorer, iPad-, Android- och Windows-surfplattor samt och iPhone- eller Android-telefoner, få ytterligare 1 TB lagringsutrymme på OneDrive och hantera sina egna installationer via https://account.microsoft.com/services/.

Microsoft 365 Family-prenumerationer får användas av medlemmar i samma hushåll som du.
Microsoft 365 Personal får endast användas av medarbetaren.
Den Microsoft 365-licens som du tilldelades av din arbetsgivare får endast användas av dig. Detta gäller oavsett om du använder Microsoft 365 från en enhet i hemmet eller på en enhet som tillhandahålls av arbetsgivaren. Din familj får däremot använda Microsoft 365 Family om du själv köpt prenumerationen via Home Use Program.

Du kan fortsätta använda HUP-programvaran så länge du är anställd och även efter anställning slutar, så länge ditt konto hos Microsoft är aktivt och du använder löpande debitering av prenumerationen.

Observera att detta inte är ett inköp av en privat licens, utan en tjänst för att förenkla installationen i din privata hemdator. Licensen hör hela tiden till universitetets avtal med Microsoft.

Observera att vissa produkt- och språkversioner kanske inte är tillgängliga när du gör din beställning. Aktuell information om tillgänglighet för programvara under Home Use Program finns på http://microsoft.com/licensing.


För att få tillgång till Microsoft Home Use Program gör du följande:

 1. Registrera dig: Gå till sidan Microsoft Home Use Program. Ange din Miun
  e-postadress. Klicka på knappen Kom igång.
 2. Bekräfta: Om du är kvalificerad skickas ett e-postmeddelande till din företags-e-postadress. Meddelandet innehåller en länk som används för att bekräfta att du är kvalificerad för programmet.
 3. Logga in: När vi har bekräftat att du uppfyller kraven och du har registrerat dig med det personliga Microsoft-konto som är kopplat till din Miun e-postadress kan du inleda köpet genom att titta igenom rabatterna som finns tillgängliga för dig via Home Use Program.

För ytterligare support se Vanliga frågor om Microsoft Home Use Program

Microsoft Forms

Allmänt

Forms är ett verktyg för att skapa och genomföra undersökningar, tester och omröstningar, där du kan se svar i realtid samt exportera ut svar till en Excel-fil. Dela ditt formulär som länk, QR-kod eller bädda in det.

Restriktioner

För mer information sidan Microsoft 365

Beställning

Ingen beställning krävs. Du hittar Forms via appväljaren i Microsoft Teams. 

Licenstyp

Heltäckande sitelicens

Pris

Universitetsgemensam kostnad

Support

Stöd för användning av verktyget i undervisning, ta kontakt med Pedagogisk utveckling.
Se Pedagogisk utvecklings sida

Valvet (NextCloud)

Allmänt

Valvet är en lagrings- och fildelningstjänst som bygger på Nextcloud i Mittuniversitetets lagringsmiljö.

Användare/ägare av information kan dela information med interna och externa användare. Filer hanteras genom webbläsaren eller synk-klienter som finns för Windows, Linux, Mac, iOS och Android.

Beställning

Beställning av konto till valvet sker via Serviceportalen.

Pris

Grundpris/användare: 200kr/månad
Lagringsutrymme: grundnivå 10GB data ingår till varje beställt användarkonto.
Ytterligare lagringsutrymme, utöver grundnivå, 1:-/GB och säljs i block om 10GB
Kostnad debiteras kvartalsvis.

Support

Ingen support ges på programvaran.
För mer information se Valvet

LabView

Allmänt

Program för grafisk instrumentprogrammering. Kopplas till hårdvara för mätning och styrning. Ger möjligheter till att analysera data, dela ut resultat och distribuera system.

Beställning

Beställning sker via Serviceportalen - Produkter & Tjänster/Mjukvara/Övrig programvara.

Licenstyp

Academic Site License Research Standard Service Program, årlig
Academic Site License Teaching Standard Service Program, årlig

Pris

Universitetsgemensam kostnad.

Support

Ingen support ges på programvaran.

Matlab

Allmänt

Matematisk programvara och programmeringsmiljö. Matlab är ett högnivåspråk för tekniska beräkningar samt interaktiv miljö för utveckling av algoritmer, datavisualisering, dataanalys och numerisk beräkning. 

Vägledning

Det finns två sätt att installera Matlab: dels som en nätverkslicens och dels som fristående licenser där Matlab licensieras via inloggning med MIUN-konto i vår Matlab-portal. 

Beställning

Ingen beställning krävs, programmet finns att hämta och installera via Software Center/Self service.

Licenstyp

Sitelicens. MIUN har en heltäckande sitelicens för Matlab som inkluderar samtliga toolboxar. 

Pris

Universitetsgemensam kostnad.

Support

Ingen support ges på programvaran.

Microsoft Visio

Allmänt

Programvara för att bland annat skapa flödesscheman och organisationsscheman.
Finns för både pc och mac.

Finns två versioner: Standard och Pro.
Jämför programversioner standard/pro

Beställning

Beställning sker via Serviceportalen.

Licenstyp

Individuell licens, engångskostnad

Pris

Pro - 750 kronor
Standard - 400 kronor

Support

Ingen support ges på programvaran.

Trello

Allmänt

Trello är ett visuellt verktyg för arbetshantering som hjälper team att organisera, planera och hantera sitt arbete tillsammans på ett produktivt och organiserat sätt. För att hålla ordning på arbetsflöden för stora och små projekt.

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Restriktioner

Tjänsten får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren.

Beställning

Ingen beställning krävs för mindre projekt, finns som tredjeparts app i Teams.
För fler små team som vill samarbete sker beställning genom Serviceportalen - Produkter & Tjänster/Mjukvara/Övrig programvara.

Licenstyp

Individuell licens

Pris

Kostnadsfri till för individuell användning, för små till större team se trello.com/pricing

Support

Ingen support ges

Endnote

Allmänt

Hanterar referenser och formatering av bibliografier vid uppsatser och artiklar
Finns för både pc och mac.

Beställning

Beställning sker via Serviceportalen.

Licenstyp

Individuell licens, engångskostnad

Pris

Endnote - 2 850 kronor
Uppgradering - 1 300kronor

Support

Gällande support i programvaran, ta kontakt med Biblioteket.

Zotero

Godkänd 2022-12-07
MIUN 2022/2734

Allmänt

Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram som hjälper dig att spara, dela och infoga referenser och skapa referenslista enligt olika stilar.

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Beställning

Ingen beställning krävs, installationsfiler finns under Software Center/Self Service. 

Support

Ingen support ges på programvaran.

Kahoot!

Godkänd 2023-04-10
MIUN 2023/1018

Allmänt

Kahoot! är ett webbaserat verktyg för spelifierat lärande/game based learning där man kan ställa olika typer av frågor som deltagarna svarar på med hjälp av mobiltelefon, dator eller surfplatta. Du som lärare skapar ditt eget konto på getkahoot.com med din mejladress och ett lösenord. Här finns en möjlighet att även använda ’Public Kahoots’, det vill säga andra lärares frågesporter (framför allt riktat mot grund- och gymnasieskola). Du kan favoritmarkera spel och dela vidare de spel som du vill dela med dig av. Deltagare ansluter via en kod som läraren genererar och skriver in den på kahoot.com. Frågorna går utmärkt att använda som diskussionsunderlag, som en del i ett elevaktivt arbetssätt. 

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Restriktioner

Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren.

Beställning

Beställning sker genom Serviceportalen - Produkter & Tjänster/Mjukvara/Övrig programvara.
Ange vid beställning hur många deltagare du kommer ha i dina Kahoot.

Licenstyp

Individuell, team eller avdelning

Pris

Gratis upp till 10 deltagare/Kahootspel

För att fler ska kunna svara/delta - pris från €96/år, kontakta ITsupporten för prisuppgift.

Support

Stöd för användning av verktyget i undervisning, ta kontakt med Pedagogisk utveckling.
Se Pedagogisk utvecklings sida

Lucidchart

Godkänd 2021-04-14
MIUN 2021/877

Allmänt

Används för mindmaps både för individuell användning och för samarbete.

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Restriktioner

Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller andra känsliga uppgifter och sekretess.

Beställning

Beställning sker via Serviceportalen - Produkter & Tjänster/Mjukvara/Övrig programvara.

Licenstyp

Team licens (5 användare), årlig.

Pris

Cirka 3 000kr/år

Support

Stöd för användning av verktyget i undervisning, ta kontakt med Pedagogisk utveckling.
Se Pedagogisk utvecklings sida

mConnect

Allmänt

mConnect integrerar sömlöst Moodle med Microsoft Teams samarbetsverktyg. Få tillgång till Moodle-kurser, ämnen, uppgifter och kalender, allt från teamkanalerna. Appen är mycket anpassningsbar, vilket ger lärare möjlighet att skapa inlärningsflikar för varje klass och ger administratörer tidsbesparande kontroller.

För att kunna konfigurera appen krävs en Moodle-användare med behörigheter för webbplatsadministratör och en Microsoft 365-användare med behörigheter för global administratör (inte vanlig administratör).

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Restriktioner

Tjänsten får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren.

Beställning

Ingen beställning krävs, finns som tredjeparts app i Teams.

Licenstyp

Individuell licens

Pris

Kostnadsfri

Support

Stöd för användning av verktyget i undervisning, ta kontakt med Pedagogisk utveckling.
Se Pedagogisk utvecklings sida

Mentimeter

Godkänd molntjänst - 2020-11-11

Allmänt

Används för online samarbete, appen gör det möjligt för användare att dela kunskap och feedback i realtid på mobil och dator.

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Mentimeter är en molntjänst som Miun inte har tecknat avtal med och som lagrar information på egna servrar hos Mentimeter AB. Det innebär att du måste vara försiktig med hur du använder tjänsten.

Frågorna ska undvika information som kan vara känslig. När du är klar med frågorna ska du stänga enkäten och spara svaren. Det är frivilligt att besvara frågorna.

Mentimeter AB sparar åhörarnas nätverksadress i två veckor. De behöver aldrig uppge sin e-postadress till Mentimeter.

När frågorna är besvarade ska du stänga av möjligheten att lämna fler svar, och du bör spara resultatet av enkäten på någon av Miun:s rekommenderade lagringslösningar eftersom det är tänkbart att det skulle kunna betraktas som en allmän handling.

Restriktioner

Eftersom Mentimeter åtminstone i teorin skulle kunna spåra ett svar till en respondent så är det viktigt dels att du undviker känsliga personuppgifter i dina frågor och dels att du undviker frågor som uppmuntrar till att svara med känsliga personuppgifter. Under föreläsningen, håll koll på svaren så att ingen råkar lämna identifierande eller känsliga uppgifter.

Beställning

Beställning av Mentimeter sker via Serviceportalen

Licenstyp

Individuella licenser, årliga.

Pris

Pris: Gratis med begränsning på antal frågor
Ca. 1 350 kronor per år för Basic
Ca. 2 300 kronor per år för Pro

Ni kan läsa mer om det här: Pricing - Mentimeter

Support

Ingen support ges på programvaran.

Mindmeister

Godkänd 2021-04-14
MIUN 2021/873

Allmänt

Används för mindmaps både för individuell användning och för samarbete.

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Restriktioner

Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren.

Beställning

Beställs via Serviceportalen - Produkter & Tjänster/Mjukvara/Övrig programvara.

Licenstyp

Individuell licens, årlig

Support

Stöd för användning av verktyget i undervisning, ta kontakt med Pedagogisk utveckling.
Se Pedagogisk utvecklings sida

Miro

Godkänd 2021-06-23

Allmänt

Ett verktyg för kommunikation, produktivitet och allmännyttiga tjänster. Miro är en digital ”whiteboardtavla” och samarbetsplattform som gör det möjligt att arbeta effektivt tillsammans. Används för mindmaps både för individuell användning och för samarbete.

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Restriktioner

Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren.

Beställning

Ingen beställning krävs, finns som tredjeparts app i Teams eller via https://miro.com/education-whiteboard/.

I Miro går det att få tillgång till full funktionalitet om man ansöker hos dem om ett lärarkonto, se  help.miro.com/hc/en-us/articles/360017730473-Education-Plan

Licenstyp

Individuell licens, kostnadsfri.

Pris

Kostnadsfri för utbildning - https://miro.com/education-whiteboard/

Support

Stöd för användning av verktyget i undervisning, ta kontakt med Pedagogisk utveckling.
Se Pedagogisk utvecklings sida

Mural

Godkänd 2022-01-12
MIUN 2022/243

Allmänt

Ett verktyg för att kunna genomföra interaktiva övningar vid distansträffar och digitala möten. Tjänsten fungerar som en digital whiteboard där deltagare kan interagera med varandra, skriva ”post-it” lappar, dela information, samt skapa innehåll tillsammans.

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Restriktioner

Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren.

Beställning

Beställning sker genom Serviceportalen - Produkter & Tjänster/Mjukvara/Övrig programvara.

I Mural går det att få tillgång till full funktionalitet om man ansöker hos dem om ett lärarkonto, se www.mural.co/education 

Licenstyp

Individuell licens, årlig vid köp av licens, annat gäller vid educationlicens se www.mural.co/education

Pris

Cirka 1 400kr/år vid köp av licens, kostnadsfri vid educationlicense

Support

Stöd för användning av verktyget i undervisning, ta kontakt med Pedagogisk utveckling.
Se Pedagogisk utvecklings sida

Nearpod

Godkänd 2021-04-14
MIUN 2021/875

Allmänt

Används för att skapa aktivt lärande i klassrummet.

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Restriktioner

Tjänsten får inte innehålla personuppgifter eller andra känsliga uppgifter och sekretess.

Beställning

Beställs via Serviceportalen  - Produkter & Tjänster/Mjukvara/Övrig programvara.

Licenstyp

Individuell licens, årlig.

Support

Stöd för användning av verktyget i undervisning, ta kontakt med Pedagogisk utveckling.
Se Pedagogisk utvecklings sida

Padlet

Godkänd 2020-2-01

Allmänt

Används för att skapa digitala anslagstavlor som deltagare i ett möte eller seminarium kan redigera i samtidigt

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Padlet är en molntjänst som Miun inte har tecknat avtal med och som lagrar information på företagets egna servrar. Det innebär att du måste vara försiktig med hur du använder tjänsten.

Innan du uppmanar deltagare att bidra till anslagstavlan ska du informera dem om deras rättigheter. Det är viktigt för att de ska kunna göra ett informerat beslut om huruvida de ska bidra eller inte.

 • Det är frivilligt att bidra till anslagstavlan.
 • Man behöver inte vara inloggad i Padlet för att bidra till en befintlig anslagstavla.

När aktiviteten är genomförd ska du stänga av möjligheten att skriva fler bidrag. Du bör även spara en digital utskrift av anslagstavlan på någon av Miuns:s rekommenderade lagringslösningar eftersom det är tänkbart att det skulle kunna betraktas som en allmän handling.

Inställningar att känna till

Åtkomst
När du öppnat en anslagstavla som du har skapat finns knappen DELA högst upp i höger hörn. Där kan du välja om den ska vara Privat, Lösenordskyddad, Hemlig eller Offentlig. Undvik alternativet Offentlig eftersom anslagstavlan i så fall kan hittas av utomstående via sökmotorer så som Google.

Deltagares behörighet
I samma meny så kan du styra huruvida besökare ska ha behörighet att Läsa, Skriva eller Redigera anslagstavlan.

Exportera anslagstavlan som PDF
Under menyn Exportera som nås via DELA-knappen finns möjligheten att Spara som PDF efter avslutad aktivitet.

Restriktioner

Tjänsten får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Det är inte heller tillåtet att koppla tjänsten mot sitt Office365 konto. Under aktiviteten, håll koll på bidragen så att ingen råkar skriva identifierande eller känsliga uppgifter.

Beställning

Beställning sker via Serviceportalen.

Licenstyp

Sitelicens, årlig.

Pris

Universitetsgemensam kostnad.

Support

Stöd för användning av verktyget i undervisning, ta kontakt med Pedagogisk utveckling.
Se Pedagogisk utvecklings sida

Polly

Godkänd 2021-06-23

Allmänt

Ett verktyg för kommunikation och produktivitet. Polly är en engagemangsapp som gör det enkelt att hantera schemaläggning, röstningsalternativ, frågetyper, anonymitetsnivåer och resultatsynlighet direkt i Teams under pågående möte.

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Restriktioner

Tjänsten godkänns men den får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Ev. kostnader betalas av beställaren.

Beställning

Ingen beställning krävs om det räcker med 25 svar/månad, finns som tredjeparts app i Teams.
För fler svar sker beställning genom Serviceportalen - Produkter & Tjänster/Mjukvara/Övrig programvara.

Licenstyp

Individuell licens

Pris

Kostnadsfri för 25 svar/månad, därefter se www.polly.ai/microsoft-teams-pricing

Support

Stöd för användning av verktyget i undervisning, ta kontakt med Pedagogisk utveckling.
Se Pedagogisk utvecklings sida

Teams

Allmänt

Teams är en samarbetsyta där det går att skapa specifika grupper för exv. din institution/avdelning/motsvarande eller för ett projekt/arbetsområde. Där kan gruppen dela filer och samarbeta i realtid. Det går även att koppla in andra externa applikationer. Du kan också använda Teams för att ringa telefonsamtal, chatta, delta i samtal och onlinemöten.

Vägledning

Se Regler för Office 365

Beställning

Ingen beställning krävs, installationsfiler finns under Software Center/Self Service. 

Licenstyp

Heltäckande sitelicens

Pris

Universitetsgemensam kostnad

Support

För information gällande Microsoft 365 se sidan  Microsoft 365

Atlas.ti

Godkänd molntjänst 2021-05-08
MIUN 2021/1230:1

Allmänt

ATLAS.ti är ett kraftfullt verktyg för kvalitativ analys av stora mängder data som text, bilder, ljud och video. Avancerade funktioner hjälper dig att på ett kreativt och systematiskt sätt organisera, kategorisera och hantera ditt material och din data.

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Restiktioner

Tjänsten är  godkänd men får inte innehålla sekretess, personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Mer information om Mittuniversitetets arbetsytor för digital information

Beställning

Beställning sker via Serviceportalen.

Licenstyp

Individuell licens

Pris

7000 kr

Support

Ingen support ges på programvaran.

Comsol

Allmänt

Programvara för modellering och simulering.

Beställning

Beställning sker genom ärende till Helpdesk.

Licenstyp

Begränsat antal licenser

Pris

Universitetsgemensam kostnad

Support

Ingen support ges på programvaran.

Minitab

Allmänt

Programvara för statistik.

Beställning

Beställning sker via Serviceportalen.

Licenstyp

Begränsat antal licenser

Pris

Universitetsgemensam kostnad

Support

Ingen support ges på programvaran.

NVivo Academic

Allmänt

Programvara för kvalitativ analys och hjälper dig att komma åt, organisera och analysera ostrukturerad information i material som textdokument, intervjuer, bilder, ljud, video, kalkylblad och databastabeller.
Finns för PC och Mac med engelskt språk.

Beställning

Beställning sker via Serviceportalen.

Licenstyp

Individuell licens

Pris

NVivo Academic - 7 800 kronor

NVivo Academic upgrade - 3 950 kronor

Support

Ingen support ges på programvaran.

SPSS Statistics och Amos

Allmänt

SPSS är en programvara som används för statistisk analys.

Moduler som ingår:
SPSS Base
SPSS Advanced
SPSS Categories
SPSS Complex Sample
SPSS Conjoint
SPSS Custom tables
SPSS Forecasting
SPSS Maps
SPSS Missing Values
SPSS Exact Test
SPSS Regression
SPSS SmartReader
SPSS Tables
SPSS Trends
Amos
Answer Tree
Data Entry Builder
Data Entry Station
Sample Power

Beställning

Programmet finns för installation i Software Center/Selfservice.
Om du vill ha Amos måste ett ärende skickas till IT Support.

Licenstyp

Mittuniversitetet har ett campusavtal som innebär att universitetet har rätt att installera SPSS Statistics på universitetsägda datorer, både på publika- och personaldatorer. I campuslicensen ingår även SPSS Amos för Windows. Enligt Campusavtalet får inte programmet installeras på anställdas privata datorer. Avtalsperioden löper mellan 1 februari till och med 31 januari. Vid varje ny avtalsperiod genereras nya licenskoder som distribueras av IT Support för de som behöver.

Pris

Universitetsgemensam kostnad

Support

Ingen support ges på programvaran.

eTranslation

Godkänd 2023-04-20
MIUN 2023/1138

Allmänt

eTranslation är EU-kommissionens automatiska översättningstjänst som har tagits fram av
kommissionens generaldirektorat för översättning (DGT) i samarbete med generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik som ett led i programmet för Fonden för ett sammanlänkat Europa och det efterföljande programmet för ett digitalt Europa.

eTranslation kan översätta dokument mellan alla 24 officiella EU-språk och flera andra
språk. Originalets format och formatering bevaras, utom för pdf-filer som kommer tillbaka
som docx-dokument.

Du kan också använda eTranslation för att översätta kort och oformaterad fritext (upp till 2
500 tecken). Översättningen sker i ett säkert system som skyddar personuppgifter och immateriella
rättigheter.

Restriktioner

Tjänsten godkänns men får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Den får innehålla de uppgifter som krävs för inloggning. Eventuella kostnader betalas av beställaren.

Beställning

Ingen beställning behöver göras. Tjänsten finns som under Verktyg på Mittuniversitetets hemsida.

Support

Ingen support ges på programvaran.

Grammarly Premium

Godkänd molntjänst 2021-04-14
MIUN 2021/876

Allmänt

Används för korrektur och granskning av engelska texter, tex. för forskningsansökan eller publikationer. Ersätter språkgranskare.

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Restriktioner

Tjänsten är godkänd men den får inte innehålla personuppgifter eller andra känsliga uppgifter och sekretess.

Beställning

Beställning sker via Serviceportalen.

Licenstyp

Individuell licens, årlig

Pris

Cirka 1 700 kronor/år

Support

Ingen support ges på programvaran.

TorTalk

Allmänt

Läshjälpmedel med talsyntes för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

TorTalk finns för PC och Mac och kan läsa alla sorters texter; e-böcker, PDF:er och inskannad text. Markera text på skärmen och få den uppläst. 

Du kan välja mellan runt 60 olika röster och 20 olika språk i talsyntesen.

Du hittar fler röster och språk samt manual och videofilmer på följande sida -
Guider för nedladdning och installation

Beställning

Programmet finns för installation i Software Center/Selfservice.

Licenstyp

Heltäckande sitelicens

Pris

Universitetsgemensam kostnad

Support

Ingen support ges på programvaran.

Azure Dev Tools for teaching

Allmänt

Microsofts vanligaste utvecklingsverktyg.
Före detta Microsoft Imagine/Dreamspark.

Vägledning

Gå till Azure Dev Tools for Teaching för att logga in.
För att logga in, klicka på Sign in/Logga in. Personal loggar in med sina inloggningsuppgifter för sina personalkontot. Studenter loggar in inloggningsuppgifterna för Studentwebben.

Restriktioner

Programvarorna får installeras på datorer tillhörande studenter eller anställda vid Mittuniversitetet. Programvarorna får inte användas för kommersiellt bruk.

Du kan enbart installera programmet i en dator och har enbart tillgång till Azure Dev Tools for Teaching under tiden du är aktiv student eller har en anställning på universitetet. Du har rätt att nyttja de installerade programmen även efter avslutade studier men kan inte ladda ner eller begära nya licensnycklar.

Beställning

Ingen beställning krävs, 

Licenstyp

Heltäckande sitelicens

Infrastrukturavdelningen har för hela Mittuniversitetets räkning tecknat ett avtal med Microsoft om ADT4T. I korthet innebär detta att samtliga studenter och undervisande personal vid Mittuniversitetet får tillgång till Microsofts utvecklingsplattform för utbildnings- och forskningsbehov och då exempelvis operativsystem från Windows. Office-paketet finns inte tillgängligt för nedladdning via Azure Dev Tools for Teaching. En av förutsättningarna är att de används i testsyfte eller för icke kommersiellt bruk.

Pris

Universitetsgemensam kostnad

Support

Nedladdningstjänsten ligger helt utanför Mittuniversitetet, så Infrastrukturavdelningen och IT Support kan inte tillhandahålla någon support för den tekniska lösningen. 

Allmänna Frågor och svar

Camtasia/Snagit

Allmänt

Camtasia: Skärminspelningsprogram med ljud- och videoredigering.
Snagit: skärmklippverktyg

Beställning

Programmet finns för installation i Software Center/Selfservice.

Licenstyp

Begränsat antal licenser

Pris

Universitetsgemensam kostnad

Support

Ingen support ges på programvaran.

Kaltura - Miun Play

Allmänt

Miun Play är Mittuniversitetets mediaportal. Det är här lärare och studenter laddar upp media som produceras på Mittuniversitetet. 

Mediaportalen nås via webben https://play.miun.se/ (bara personal) eller via Moodle för både studenter och lärare: Mitt Hem/Hem för webbplats/My Media. Kaltura är motorn bakom, men internt pratar vi om Miun Play. I Moodle kan både lärare och studenter använda Miun Play för att ladda upp media eller till att skapa inspelningar med hjälp av verktyget Kaltura Capture Space. 

Vägledning

För att kunna använda Kaltura Capture behöver applikationen vara installerad på din dator.  Kaltura Capture går för lärare använda både från play.miun.se och via Moodle. I play.miun.se behöver man vara inloggad med sin användare och därefter välja "Add New". Där får man valet Kaltura Capture i dropdownmenyn. Har man applikationen för Kaltura Capture installerad startas den via en dialogruta som visas. Om den inte är installerad kommer man till en sida för nedladdning för Windows och Mac och kan installera via en guide. I Moodle går man till My Media och kan där välja "Add New" och kan göra samma procedur. 

Pris

Universitetsgemensam kostnad.

Support

För mer information se Miunplay

Plandisc

Godkänd 2021-01-19, rev 2021-04-14
MIUN 2021/199

Allmänt

Används för att skapa digitala årshjul.

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Restriktioner

Tjänsten får inte innehålla personuppgifter eller känsligt material. Det är inte heller tillåtet att koppla tjänsten mot sitt Office365 konto.

Beställning

Beställning sker via Serviceportalen.

Licenstyp

Individuell licens, årlig.

Pris

2 000 kronor

Support

Ingen support ges på programvaran.

Overleaf

Godkänd 2020-12-01

Allmänt

Molnbaserad LaTeX-redigerare som används skriva, redigera och publicera vetenskapliga artiklar.

Vägledning

Läs Vägledning för molntjänster som är appar/verktyg under Allmänt

Overleaf är en molntjänst som Miun inte har tecknat avtal med och som lagrar information på företagets egna servrar. Det innebär att du måste vara försiktig med hur du använder tjänsten.

Innan du uppmanar deltagare att bidra till verktyget ska du informera dem om deras rättigheter. Det är viktigt för att de ska kunna göra ett informerat beslut om huruvida de ska bidra eller inte.

När artikeln är genomförd ska du stänga av möjligheten att redigera mer på artikeln. Du bör även spara den digitalt på någon av Miuns:s rekommenderade lagringslösningar eftersom det är tänkbart att det skulle kunna betraktas som en allmän handling.

Restriktioner

Eftersom företaget bakom Overleaf åtminstone i teorin skulle kunna spåra ett bidrag till en deltagare så är det viktigt att du undviker diskussionsämnen som kan uppmuntra till att skriva bidrag som avslöjar känsliga personuppgifter.

Under aktiviteten, håll koll på bidragen så att ingen råkar skriva identifierande eller känsliga uppgifter.

Beställning

Beställning sker via Serviceportalen - Produkter & Tjänster/Mjukvara/Övrig programvara.

Licenstyp

Begränsat antal licenser kopplat till ett tre årigt avtal.

Pris

Universitetsgemensam kostnad.

Support

Ingen support ges på programvaran.

Sidan uppdaterades 2023-11-30