Här hittar du vanliga frågor och svar samt guider för telefoni.

Telefoni via Tele2

Hur byter jag SIM-kort?

Följ denna manual om du är osäker på hur det går till att byta SIM-kort i din tjänstemobil.

Manual för byte av SIM-kort

Hur ringer jag via Teams?

För att slå ett nummer i Teams går du till Samtal och klickar på Slå ett nummer och anger sedan numret till personen som du vill nå genom att använda knappsatsen. Klicka på Samtal

Se Microsofts guide för mer information om hur samtal via Teams fungerar.

Bara du som har en anknytning i växeln ser en knappsats under ”Samtal” i Teams och kan ringa till ett externt telefonnummer från Teams.

Hur hänvisar jag min telefon; ställer in min närvarostatus?

Det gör du i Trio User som du når via följande länk:

https://trio-miun.uc.tele2.se/TrioUser/

Webblänken är distribuerad som en genväg till dig som har en Windows personaldator, så att du enkelt når den från din dators skrivbord och i startmenyn.  Om du vill ta bort den gör du det via Software Center: ”Trio User Shortcut Desktop”.

Är din dator en Mac så har en webblänk till Trio User skickats ut till din dator. Den finns under Program på datorn och kan då hittas i Finder samt om du använder sökfunktionen på Mac (spotlight), kortkommando CMD+mellanslag, och söker efter ”Trio”.

Du lägger in din närvarostatus via det hänvisningsgränssnitt som finns i Trio User. Där når du även personalkatalogen.

När det gäller hänvisning så kommer kopplingen till din kalender att fungera som tidigare, så att ett bokat möte sätter dig upptagen i telefonen (och Teams).

I denna snabbguide från Tele2 finns info om Trio User.

Vilket nummer visas för mottagaren av ett samtal när jag ringer upp? Kan jag ändra det?

Standarden är att det är 010-numret som visas, oavsett om du ringer från Teams eller från mobilen.

Din telefon blir automatiskt satt som upptagen på 010-numret om du har ett möte inbokat i Outlook. Samtal till ditt 07x-nummer (mobilnummer) går dock förbi hänvisningen även om du har statusen upptagen. Detta för att kunna bli nådd vid familjeärenden eller något övrigt akut. Den generella rekommendationen är därför att endast använda 010-numret i sina kontaktuppgifter.

I Trio User under ”Inställningar” och ”Sätt roll” kan du ändra vilket nummer som visas. Om du vill att 07x-numret (mobilnumret) ska visas ändrar du inställningen till ”Arbete mobil”.

Vilken kod ska jag ange för att lyssna av min röstbrevlåda i Trio User?

När det gäller röstbrevlådan så behöver du ange en kod för att lyssna av inkomna meddelanden. Koden är de fyra sista siffrorna i din anknytning, dvs. i 010-numret.

Vilken datavolym ingår i abonnemangen?

I avtalet med Tele2 så ingår en snittförbrukning på 5 GB per abonnemang. Det nya är att vi kan "låna" data av en kollega. Det innebär t.ex. att om användare A går över 5 GB i sin förbrukning, men användare B inte förbrukat så mycket data, så kan extra data tas från den pott som skapas centralt för detta.
 
Fördelen är bland annat minskad administration och snabbare hantering av ett uppkommet behov av mer data. Detta betyder dock inte att vi har "fri surf"! Här ligger ett ansvar på varje medarbetare att inte slösa. Samtidigt ges möjlighet för fler att vid ett kort behov av mer data snabbt få hjälp (justeringen sker med automatik).
 
Statistik kommer tas på detta för uppföljning och anpassning av tjänsten framåt. Missbruk kommer rapporteras till chef och avstängning från datamängd kan ske. Den som behöver data i tjänsten ska dock kunna använda det. Det finns statistik från tidigare att jämföra med.

Var kan jag se hur mycket datavolym jag har förbrukat?

Skicka ett SMS till 243 med text "data" så får du ett svar på hur mycket data som förbrukats innevarande månad.

Vad krävs för att kunna lägga in Teamsmöten i Outlook på Mac?

För att Teams ska fungera fullt ut i Outlook på Mac så behöver du aktivera din personliga Office 365 licens som finns tillgänglig genom Self Service. Gör så här:

  • Avsluta alla Office program.
  • Starta appen Self Service.
  • Klicka på "Activate Office 365 license" och knappen "Activate".
  • Efter detta så startas Outlook och du aktiverar licensen genom att ange din MIUN epostadress.
  • Du kan nu arbeta vidare i Outlook medan kalendern uppdateras i bakgrunden, det tar ca 10 minuter.
  • Sedan uppmanas du att starta om Outlook och då finns Teams i kalendern.
  • Längst upp till höger i Outlook har du valet "Ny Outlook". Om du väljer den får du Teams som förval i möten.

Vad är Trio?

Trio Connect är namnet på det nya telefonisystemet. Alla medarbetare (slutanvändare) får tillgång till Trio User. I Trio User hittar du personalkatalogen och lägger in din närvarostatus via det hänvisningsgränssnitt som finns där. När det gäller hänvisning så kommer kopplingen till din kalender att fungera som tidigare, så att ett bokat möte sätter dig upptagen i telefonen (och Teams).

Kan jag chatta med någon externt som har Skype?

När det gäller externa kontakter som har Skype så fungerar det att chatta med dem en-till-en via Teams och enbart med ren text, se Microsofts info om detta.

Kommer jag att kunna ansluta till Skype-möten som mina externa kontakter arrangerar?

Ja, du kan även i fortsättningen ansluta till externa Skypemöten, antingen via webbklient eller med hjälp av Teams som har funktionalitet för att även ansluta till Skypemöten.

Kommer de fasta bordstelefonerna (SNOM) och konferenstelefonerna (SNOM) att fungera efter leverantörsbytet?

Tele2 har bekräftat att både SNOM bordstelefoner och SNOM konferenstelefoner ska fungera i den nya lösningen, men det behöver bytas inställningar i dem. INFRA räknar med att de ska kunna vara klara med att testa de nya inställningarna till vi byter leverantör, 29 okt. Först när övergången till Tele2 är gjord går det att ändra inställningarna på telefonerna ute i verksamheten, annars fungerar det inte att ringa med Telias telefonväxel fram till bytet sker.

Om det skulle dröja en dag eller två att få till alla telefoner så ska alternativet att ringa från datorn ändå vara igång. Rekommendationen är att, om möjligt, gå över från en fast bordstelefon till att enbart ringa via datorn (via Teams i den nya lösningen som ersätter Skype/Touchpoint som används idag).

Vad är A5?

Det är den typ av Office 365-licens som behövs för att få tillgång till funktionalitet för telefoni i Teams. Licenserna började aktiveras den 20 oktober.

Vad är Teams Only?

Det innebär att telefonin går via Teams och att det inte längre är möjligt att använda Skype.

Mer exakt är det en inställning i Skype som beskriver hur kommunikation hanteras – och i detta fall säger inställningen att all kommunikation hanteras "TeamsOnly" – alltså inte med hjälp av Skype.

Jag har ingen tjänstemobil men har ändå fått ett SIM-kort?

Grunden för de flesta anställdas telefoni är ett mobilabonnemang, även om du enbart ringer via datorn eller har en fast telefon. Det betyder att ett SIM-kort skickas hem då det ”tillhör” abonnemanget. Alltså även om du inte har en mobiltelefon. Det var svårt att särskilja de som bara använder datorn/fast telefon och de som har behov av en mobiltelefon i det här bytet till Tele2. 

Om du fått ett SIM-kort trots att du inte använder mobiltelefon behåll det fram till vi byter leverantör, den 29 oktober.  Det borde inte behövas för att starta upp abonnemanget, men håll i det några dagar extra för säkerhets skull.

Är det möjligt att använda eSIM i nya telefonin med Tele2?

Ja, det är nu möjligt att få ett eSIM istället för ett vanligt SIM-kort om det passar din lösning bättre. Detta gör det möjligt för dig som t.ex. använder en nyare iPhone att få dubbla SIM-kort i din telefon (där en av platserna bara kan hantera ett eSIM). Givetvis fungerar det även i de Android- och övriga telefonvarianter som stödjer detta.

Får jag använda jobbets SIM-kort i min privata telefon?

Det är tillåtet att använda jobbets SIM-kort (även eSIM) i din privata telefon för att vara nåbar från universitetets telefoni under dina arbetstider. Du ska då lämna in din jobbtelefon i de fall du har en sådan. Använder du en privat telefon gäller dock inga garantier eller försäkringar från MIUN för denna.

Får jag använda min privata mobiltelefon istället för universitetets standardmodell?

Ja, det är tillåtet att använda din privata telefon om du föredrar det och/eller bara vill ha en enda telefon med dig om dagarna. Kom ihåg att du ska kunna vara nåbar under dina arbetstider på det arbetsnummer du har från universitetet. Du behöver således ha ett SIM-kort (eller eSIM) från jobbet i din privata telefon i dessa fall om du inte använder annan lösning för din jobbtelefoni. Använder du en privat telefon gäller dock inga garantier eller försäkringar från MIUN för denna. Du ska även komma ihåg att lämna in din jobbtelefon i de fall du har en sådan och jobbets SIM-kort sitter i en annan telefon. Detta eftersom jobbtelefonen inte får användas som egen privat utrustning.

Utlandssamtal

Ringa utlandssamtal

I Mittuniversitetets telefonin är alla telefoner som grundinställning stängda för utgående samtal till utlandet. Servicecenter kan tillfälligt öppna din telefon för utlandssamtal, med tillfälligt menas såväl enstaka samtal som ett kortvarigt behov under några dagar. Alla inkommande samtal kan du ta emot oberoende av vilket land de kommer ifrån.

Det är din prefekt/chef som avgör om du som medarbetare har behov av en permanent utlandsöppen telefon och som i så fall ska meddela detta till Servicecenter via e-post till kontakt@miun.se.

När du är utomlands kommer du att kunna använda och ringa med telefonen. i Mittuniversitetets "flatrate-abonnemang" ingår utlandssamtal från länder i Norden och Baltikum, men övriga länder i världen ingår inte i abonnemanget. Det betyder att minuttaxa tillkommer för utlandssamtal från alla länder utom de i Norden och Baltikum. Tänk på att det även kan bli stora kostnader för datatrafik. Kostnaden för utlandssamtal och andra tilläggstjänster som kommer på separat faktura belastas institutionen/avdelningen där användaren är anställd. Dessa fakturor kommer därmed att granskas och konteras av innehavaren av abonnemanget.

Telefonmöte via konferenstelefon

Telefonmöte

Med de konferenstelefoner som finns runtom på Mittuniversitetet i olika konferensrum kan du själv koppla upp ett telefonmöte till en annan konferenstelefon inom universitetet såväl som till fast telefon och mobiltelefon. Det är möjligt att själv koppla in upp till 3 nummer via konferenstelefonen. Om fler än fyra telefoner ska delta vid mötet så måste du beställa ett telefonmöte via Servicecenter på tel (010-142) 8000 val 4. Du får då en kod som deltagarna i mötet ska ringa in på, koderna återanvänds så du måste ”kvittera” ut en kod från Servicecenter för varje nytt telefonmöte.

Faxar

Använda Fax

Det finns totalt två stycken faxar på Mittuinversitetet, en på varje ort.

Servicecenter Sundsvall: 010-142 8510
Servicecenter Östersund: 010-142 8004

Sidan uppdaterades 2022-06-28