Låssystem – nycklar

Spara favorit 3 jun juni 2019

Mittuniversitetets låssystem bygger på principen EN nyckel för alla campus och innehåller bland annat möjligheten att snabbt kunna spärra en tappad/förlorad nyckel.

Syftet är att universitetet ska ha ett nyckelsystem som effektivt kan möta förändringar i verksamheten och som ger bra säkerhet. 

Låssystemet är elektromekaniskt vilket innebär att vi kan administrera och styra det elektroniskt. Låscylinder och nyckel innehåller elektronik som gör att dessa två enheter kommunicerar med varandra och på detta vis skapar en ytterligare nivå på säkerheten utöver den redan mekaniska delen.

För att säkerhet och tillgänglighet hela tiden ska vara på en kvalitativt hög nivå uppgraderas nyckeln var fjortonde dag. Detta sker vid de uppgraderingsstationer som finns uppsatta i entréerna till de flesta av våra byggnader.

Systemet får sin kraft från ett batteri som finns i nyckeln. Man beräknar att ett batteri kan hålla i två år innan det ska bytas. Batteribyte kan utföras av dig men vill du ha hjälp så kontakta vaktmästeriet eller servicecenter. Nyckeln är precis som en modern bilnyckel känslig för kraftiga stötar och för att hamna i vatten. 

Behörighetsgrader för nycklar

Nycklarnas grundinställning utgår från organisationstillhörighet. Avdelningschef är ansvarig för hur tillgången till avdelningens utrymmen fungerar. Om det ska ske en begränsning eller utökning av behörighet så ska avdelningschef meddela detta skriftligt till vaktmästeriet. Detta för att det ska finnas en spårbarhet i hur beslut tagits.

Beslut om behörighetsgrad nycklarLyssna