Användarrådet består av representanter för verksamheten och olika användargrupper i systemet.

Campus Sundsvall