Användarrådet består av representanter för verksamheten och olika användargrupper i systemet.

CF016638.jpg

Syftet är att fånga upp verksamhetens krav och synpunkter på utbildningsdatabasen och utvecklingen av denna i ett strategisk långsiktigt perspektiv. Dessa återförs till systemägaren vilken slutligen beslutar i frågan. Användarrådet har ett möte 2-3 gånger per termin.

Möten 2019
10 december 10.15 - 12.00, skype 

Representanter

Maud Albertsson, Systemansvarig, föredragande och ordf.  
Eva Staffansson, HUV och LÄR
Malin Bydén Sjöbom, NMT
Lena Jonsson, Institutioner HUV
Sam Lodin, Instituioner NMT
Cathrine Björne, Antagningen
Erna Österlund/Jessica Lif, Ladok
Bengt Nilsson, KOM
Anders Lundgren, Kåren Östersund, Studentrepresentant
Ove Olander, INFRA
Veronica Norman/Viktoria Lilja, Fakultetsadministratörer