Ladok - ett av Mittuniversitetets viktigaste system

Här finns information om vad Ladok är samt uppgifter om systemets användargrupp.

Sidan uppdaterades 2022-01-12