På den här sidan samlas olika rutinbeskrivningar och lathundar för att arbeta i Atlas.

Biblioteket, Östersund

Introduktion

Introduktion användare i Atlas

Signering

Lathund för signering av kursplaner och utbildningsplaner.
Signering som Granskare 1
Signering som Granskare 7

Certifikat för signering

Certifikat laddas ner automatiskt till din dator då du har fått behörighet för signering. Skulle den automatiska nedladdningen inte ha fungerat, du ser inte ditt certifikat då du ska signera, kontakta helpdesk@miun.se.

Katalogarbete, kortinfo

Kort lathund för arbete med utbudet i Atlas

Outlook

Ställ in regel i Outlook för meddelandehantering

Förkunskapskrav

Hantering av förkunskapskrav i Atlas och exempel på hur det ska skrivas och göras hittar du i det här dokumentet, Behorighetshantering_i_Atlas

Lista med områdesbehörigheter och dess koder Omradesbehorigheter_Gy11.pdf