På den här sidan samlas olika rutinbeskrivningar och lathundar för att underlätta arbetet med Atlas.

DSC_5745.jpg

Introduktion

Introduktion användare i Atlas

Signering

Lathund för signering av kursplaner och utbildningsplaner.
Signering som Granskare 1
Signering som Granskare 7

Certifikat för signering

Certifikat laddas ner automatiskt till din dator då du har fått behörighet för signering. Skulle den automatiska nedladdningen inte ha fungerat, du ser inte ditt certifikat då du ska signera, kontakta helpdesk@miun.se.

Katalogarbete, kortinfo

Kort lathund för arbete med utbudet i Atlas

Outlook

Ställ in regel i Outlook för meddelandehantering

Förkunskapskrav

Hantering av förkunskapskrav i Atlas och exempel på hur det ska skrivas och göras hittar du i det här dokumentet, Behorighetshantering_i_Atlas

Lista med områdesbehörigheter och dess koder Omradesbehorigheter_Gy11.pdf

 

Introduktion för användare i Atlas

 

Kursplan, utbildningsplan och "paketplan"

Kursplan, grund- och avancerad nivå

Ny kursplan

Deadlines för ny kursplan
Grunddata (GD) ska vara godkänt av avdelningen, 1 oktober
Grunddata (GD) ska vara godkänt av fakulteten, 15 januari
(inför nästkommande läsår)

DATUM OVAN FÖR GD GÄLLER ENDAST FRISTÅENDE KURSER SOM SKA ERBJUDAS PÅ ANTAGNING.SE.

Kursplanen skall vara komplett och signerad 

 • sommarkurs, 1 februari
 • höstterminskurs, 1 april 
 • vårterminskurs, 1 oktober


Revidera kursplan

Revidering av kursplan klar senast

 • sommarkurs 1 februari
 • höstterminskurs 1 april
 • vårterminskurs 1 oktober

Revidering av litteratur och examination i kursplan klar senast

 • sommarkurs 1 april
 • höstterminskurs 1 juni
 • vårterminskurs 1 december

 
Formulär kan användas då man tar fram en ny kursplan eller reviderar en befintlig.

Utbildningsplan

Ny eller reviderad utbildningsplan

Deadline för ny och reviderad utbildningsplan är enl. nedan, signerad, beslutad och klar:

 • 1 april för start hösttermin 
 • 1 oktober för start vårtermin 


Formuläret kan användas då man tar fram en ny utbildningsplan eller reviderar en befintlig.

Kurspaketplan

Paketplaner är en teknisk lösning för att kunna sätta samman ett antal kurser i syfte att erbjuda studenter en färdig/rekommenderad kursgång.

Det skapas ingen pdf eller något publikt juridiskt dokument utan det är endast till för att skapa "basen" för ett kurspaket, dvs koppla samman ingående kurser och kurstillfällen.

Kursplan på forskarnivå

Tillfällesinformation

Kurstillfällen

Skapa nytt kurstillfälle

Fältbeskrivning kurstillfälle

Formulär kurstillfälle
(lämnas ifyllt till inrapportör vid avdelningen för inmatning i Atlas)

Programtillfällen

Skapa nytt programtillfälle

Fältbeskrivning för programtillfälle

Formulär programtillfälle
(lämnas ifyllt till inrapportör vid avdelningen för inmatning i Atlas)

Pakettillfällen

Skapa nytt pakettillfälle

Fältbeskrivning pakettillfälle

Formulär pakettillfälle
(lämnas ifyllt till inrapportör vid avdelning för inmatning i Atlas)

Webbtexter, kurs och program

Texter för webb

Här hittar du instruktioner för hur du praktiskt matar in information till webb.

I Atlas finns en teckenbegränsning på de olika webbtexterna.

Teckenbegränsning

Program

Sammanlagt max 6 000 tecken

 • Ingress, 600 tecken (viktig, sammanfattar det kärnfulla i utbildningen). 
 • Brödtext, arbetslivskontakt, efter utbildningen, 3 000 - 5 000 tecken
 • Kursruta, 300 - 1 000 tecken 

Ämne

 • ingress, max 500 tecken
 • brödtext, max 2500 tecken

Kurs och kurspaket

Kom ihåg att på breddkurser skriva det inledningsvis i texten.

 • brödtext, max 600 tecken
 • information om sammankomster, max 600 tecken

Internationella utbudet

Tidsplan och arbetgång

Information som skall läggas in i utbildningsdatabasen gällande utbildningsutbud som riktas till internationella studenter är dels fristående kurser som erbjuds till utbytesstudenter samt 1 - 3 åriga program som erbjuds till 3:e landsstudenter, EU-studenter eller utbytesstudenter.

Särskilda antagningsomgången på www.universityadmissions.se 
utbudet blir anmälningsbart
- för en hösttermin den 15 oktober
- för en vårtermin den 1 juni
arbetet i databasen ska vara klart i tid inför att alternativen öppnas.

Utbudet för avtalsstudenter 
har samma tidsplan som ordinarie utbud
utbudet  blir anmälningsbart
- 15 september för vårtermin
- 15 mars för hösttermin

Se "tidsplan och arbetsordning" och lathundar nedan för hantering av detta i Atlas.

Tidsplan och arbetsgång för internationella utbudet

Lathund, inmatning av utbudet för internationella studenter i Atlas

Märkning av tillfällen för internationella sökanden

Välkomstbrev

Mallar och tidsplan för välkomstbrev

Tidsplan
Breven ska vara uppdaterade och publiceras på webben följande datum:


Vårterminen: 2 december (antagningsbeskeden 10 december)

Sommarkurser: 23 april (antagningsbesked 27 april)

Höstterminen: 29 juni (antagningsbesked 9 juli)

 

Instruktion välkomstbrev i Atlas

Film - välkomstbrev (04:25 min)

Formulär/Mall kurs sv