Ons 19 jun 2019 07:50

 

Version 1.30, 2019-06-19

Förbättrade funktioner i senaste uppdateringen av Ladok 190619 (för alla användare)
På Sammanställningen över Studentuppgifter visas tidpunkten för uppdaterade uppgifter, istället för antal dagar sedan. Studentens resultatöversikt har ändrat utseende. All tidigare funktionalitet finns kvar men visas på ett nytt sätt. Ändringen har gjorts för att man i ett senare skede ska kunna rapportera resultat direkt på studenten.


Version 1.29, 2019-06-07 några förbättringsfunktioner samt rättning.

Förbättrade funktioner i senaste uppdateringen av Ladok 190607 (för alla användare)
I resultatvyer där moduler förekommer tex. resultat på kurs och resultatuppföljning visas nu modulens benämning i kolumnrubriker, ej kod. Om man hovrar över rubriken visas både benämning, omfattning och kod.

I resultatrapporteringsvyn är det tydliggjort att Ctrl+S kan användas vid spara. Knappordningen har reviderats och förtydligande har skett.

Viktiga rättningar (för administratörer)
Om användaren anger beslutsdatum via "Dokumentera beslut" vid attestering av tillgodoräknande så kontrolleras nu beslutsdatumet även mot eventuell modul som ingår i grunden till tillgodoräknandet. Beslutsdatum får inte infalla innan i TG:t ingående moduls examinationsdatum, eller kursresultats examinationsdatum om modulresultat inte finns.

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-06-19