Tis 28 nov 2023 09:19

Nästa vecka lämnar vi Atlas för att arbeta i Ladok. Dessa datum är viktiga för dig som använder utbildningsinformation i Atlas:

Framsida

5 december

Atlas stängs för redigering men det är fortsatt möjligt att läsa informationen i systemet. Kursplaner, utbildningsplaner och kontakter på tillfällen förs över till Ladok.

5-8 december

Ladokfunktionen kontrollerar att överföringen av information är korrekt samt gör justeringar.

8 december

Behörigheterna för användare som hanterar utbildningsinformation läggs in i Ladok. Utbildningsinformationen kan i och med det redigeras i Ladok.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-11-28