Information från Ladokfunktionen

Tors 22 juni 2023 10:34

I slutet av 2023 lämnar vi Atlas för att i stället arbeta i Ladok. Det här behöver du veta.

Exteriör, Åkroken

Vad händer i projektet UDAL?

UDAL (UtbildningsDatabas Atlas till Ladok) är ett lokalt projekt på Mittuniversitetet. Atlas, vårt nuvarande system för att hantera utbildningsinformation, utvecklades 2005. Vid Ladokstämman 2020 röstade Mittuniversitetet ja till ett förslag om utveckling av ett gemensamt systemstöd för utbildningsinformation. Målsättningen är att lämna Atlas i slutet av 2023.

Innan övergången kommer alla Atlas-användare att erbjudas utbildning för hantering av utbildningsinformation i Ladok.

Hur påverkas du som lärare?

Om du idag hanterar utbildningsinformation i Atlas (kurser/kursplaner, utbildningsplaner mm) kommer du att göra detta i Ladok i framtiden.

Hur påverkas du som handläggare?

Om du idag granskar eller på annat sätt hanterar utbildningsinformation i Atlas kommer du att få göra det i Ladok i framtiden.

Vad är gjort hittills i projektet?

Arbetet löper på enligt plan. Det vi har gjort sedan projektstart är bland annat att vi i Ladokfunktionen tillsammans med olika grupperingar från verksamheten har genomfört workshops med följande fokusområden:

  • processer för kurs- och utbildningsplaner
  • process för forskarutbildningen
  • process för uppdragsutbildning

Sammanfattningsvis kan vi kort säga att de processer Mittuniversitetet har idag fungerar väl, och inga större förändringar kommer att ske vad vi kan se i nuläget.

Tillsammans med INFRA arbetar vi med att få alla integrationer till andra system på plats inför övergången.

I Ladok finns inte stöd för dagens hantering av välkomstbrev. Därför arbetar KOM med att ta fram en ny lösning.

Vad sker till hösten?

Vi kommer att se över processen för utbildningsutbudet när vi vet mer om hur Ladoks funktioner gällande tillfälleshantering kommer att se ut.

Arbetet med integrationer och välkomstbrev fortsätter.

Vi använder Atlas för arbetet med utbudet för 24/25. Korrigeringar och utökningar av utbudet kommer att göras i Ladok.

Före årsskiftet går vi över till Ladok och de senaste versionerna av kursplaner flyttas över.

Utbildningar för användare genomförs.

Atlas kommer finnas kvar för överskådlig tid för att vi ska kunna se gamla kursplaner. Den långsiktiga lösningen för bevarandet av Atlas information är inte beslutad men någon form av arkivering ska göras. Detta arbete kommer att påbörjas under 2024.


Sidan uppdaterades 2023-06-22