Pedagogisk utveckling

Spara favorit 8 nov november 2019

Vår målbild är att den pedagogiska verksamheten på Mittuniversitetet karaktäriseras av professionalism och nytänkande.

Här hittar du sidor som har med pedagogisk utveckling att göra.

Supported Education

Vill du som lärare vara med och pröva en metod för att ge tidigt pedagogiskt stöd i syfte att förebygga psykisk ohälsa och avhopp bland studenter? En utbildning i metoden kommer att ges till intresserade lärare under våren 2020.

Studiesituation i P-huset

Pedagogisk meritering

En pedagogisk meriteringsmodell (dnr MIUN 2017/2265) infördes vid lärosätet i november 2017. En pilotomgång genomfördes under 2018 och modellen reviderades utifrån erfarenheterna från pilotomgången (dnr MIUN 2019/847). Deadline för nästa ansökningsomgång är den 20 oktober 2019.