Utredningen om profilområden närmar sig deadline | miun.se
Campus Sundsvall

Utredningen om profilområden närmar sig deadline

Regeringsuppdraget kring profilområden och fördelningen av direkta forskningsanslag till landets lärosäten ska vara avslutat 1 juni. Vid forskningsrådets möte 13 april redovisades det förslag på modell som nu ligger.

Bakgrunden till regeringsuppdraget som tilldelats Formas, Forte, Vinnova och VR är att hitta en ny modell för hur resurser ska fördelas mellan lärosätena. Förutsättningarna för uppdraget är att:

  • Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation
  • Statens fördelning av forskningsmedel ska vara långsiktig och skapa drivkrafter för hög kvalitet i all forskning
  • Den kvalitetsbaserade fördelningen ska göras till profilområden

— Profilområdena ska vara strategiska forskningssatsningar av hög kvalitet som vi själva definierar. Samtliga ansökningar genomgår sedan en sakkunnigbedömning i de statliga forskningsråden och deras bedömningar blir underlag för regeringens beslut om medel. Utgångspunkten är också att detta ska vara ett verktyg för ökade forskningsanslag och där varje lärosäte ska tilldelas minst ett profilområde, säger Håkan Wiklund, prorektor.

Processen fram till färdig slutrapport 1 juni sker i dialog med universitet och högskolor och vid onsdagens forskningsrådsmöte redovisade Ludde Edgren, avdelningschef FUS, det förslag som just nu föreligger. I förslaget ligger bland annat att:

  • Lärosätet självt definierar antal profilområden, inriktning och omfattning
  • Profilområdenas kvalitet bedöms av sakkunniga utifrån tre komponenter: vetenskaplig kvalitet, förutsättningar för profilområdet och kvalitet i samverkan

Underlag för regeringens beslut om anslag utgörs av ett sammanfattande yttrande per lärosäte där kvalitetsbedömningen av enskilda profilområden (om flera) framgår
 
− När det gäller bedömningen av profilområdenas kvalitet lutar man sig mot en mängd kriterier och frågeställningar. Det handlar bland annat om att värdera om forskningen inom profilområdet är av högsta internationella kvalitet och/eller har den potential att nå dit och om det finns potential för forskningsgenombrott och nydanande forskning. Man lyfter också fram lärosätets egna engagemang som en viktig förutsättning samt möjligheterna till god kompetensförsörjning och om profilområdets samverkan med omgivande samhälle bidrar till att stärka forskningen, säger Ludde Edgren.

På Mittuniversitetet fortsätter dialogen kring den fortsatta processen närmast i ledningsrådet den 25-26 april. Formas, Forte, Vinnova och VR jobbar vidare med förslaget som ska lämnas in till utbildningsdepartementet den 1 juni. Under processen sker en kontinuerlig dialog om förslaget med SUHFs presidium.

Kommentarer

Ingen har kommenterat än, var den första!

Forskningsrådet

Inlägg från forskningsrådet.

Vi som deltar

Anna-Lena Perdahl
Universitetsstrateg.
Håkan Wiklund
Prorektor.
Kicki Strandh
Tidigare kommunikationschef
Lotten Glans
Förvaltningschef.
Victoria Sjöbom
Personalchef.
Gästbloggare
Bloggaren är ej anställd på Mittuniversitetet.
Ledningspodden
I Ledningspodden möter du representanter för Mittuniversitetets ledning.
Ledningsrådet
Inlägg från ledningsrådet.
Forskningsrådet
Inlägg från forskningsrådet.
Universitetsstyrelsen
Inlägg från universitetsstyrelsen.
Utbildningsrådet
Inlägg från utbildningsrådet.

Sidan uppdaterades 2022-04-19