Här finns de regler och styrdokument som gäller för forskning vid Mittuniversitetet.

Här finner du de styrande dokumenten för att administrera och planera forskning och för forskningsresultat.

Styrdokument - Forskning