Här publiceras styrdokument som enbart avser fakulteten för humanvetenskap.

Utbildning på grund- och avancerad nivå - HUV

Ämnen och utbildningsutbud

Självständigt arbete och studieanpassningar

  • Handläggningsordning för hantering av självständiga arbeten vid fakulteten för humanvetenskap
  • Directive for the handling of independent projects at the faculty for human sciences
  • Handläggningsordning – Studieanpassning för elitidrottsstudenter