Här publiceras styrdokument som enbart avser fakulteten för humanvetenskap.

Ämnen och utbildningsutbud

Självständigt arbete och studieanpassningar

  • Handläggningsordning för hantering av självständiga arbeten vid fakulteten för humanvetenskap
  • Directive for the handling of independent projects at the faculty for human sciences
  • Handläggningsordning – Studieanpassning för elitidrottsstudenter

Sidan uppdaterades 2022-01-11