Handläggningsordning

Riktlinjer för aktivt omställningsstöd

Inom MIUN är arbetsgivaren och de fackliga parterna överens om att huvudinriktningen för aktivt omställningsstöd skall vara att använda medlen för kompetensväxling/-utveckling. Syftet med stödåtgärderna skall ligga i linje med MIUN´s utveckling på såväl kort som lång sikt med målsättningen att stimulera medarbetarna till sådan utveckling som kan förebygga kompetensbrister eller övertalighetssituationer i senare skeden

Lokalt avtal om lokala omställningsmedel

Regel

Regler för utbildning i svenska för internationellt rekryterade medarbetare

Regeler för grundläggande intern utbildning i svenska för de medarbetare som rekryterats internationellt

Dnr: MIUN 2021/736 
Kontaktperson: HR-avdelningen, Victoria Sjöbom
Beslutsdatum: 2021-03-30
Giltighetstid: 2021-03-30 --- 2023-12-31

 

Sidan uppdaterades 2022-12-28