På denna sida hittar du guider och lathundar samt längre ner på sidan ser du vanliga frågor och svar kring Mittuniversitetets arbete med tillgänglighetsarbetet.

Guider och lathundar

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Å
 • Ä
 • Ö

C

O

 • Officemallar Här hittar du lathundar, checklista och manual för Mittuniversitetets mallar.

R

S

T

Tillgänglighetsarbetet och den kommande funktionen

Har det ingått någon med funktionsnedsättningar i arbetsgruppen? Eller testat mallarna på någon synskadad?

Nej, vi har utgått från rekommendationer som finns i WCAG och tagit hjälp av en expert som undervisar om detta i tillgänglighetsprojektet. Vår leverantör kan också kraven.

WCAG – standard för tillgänglighet

Vem kommer att svara på frågor kring tillgänglighet?

Om du inte hittar svar på din fråga här på dessa webbsidor kan du skicka ett mejl till tillganglighet@miun.se 

Projektet Samordning av tillgänglighet (Miun dnr 2021/2045) är tillsatt och ska genomföras 2022-2023.

Enligt rektorsbeslutet ska projektets målbild vara att upprätta en struktur för samordning av tillgänglighetsfrågor i sin helhet på Mittuniversitetet. Projektet ska undersöka samordningsmöjligheter gällande tillgänglighetsfrågor generellt samt frågor kring lika villkor.

Projektet ligger på avdelningen Universitetsbibliotek och studentstöd. Statusen i projektets arbete redovisas fortlöpande på projektets webbsida.

Frågor kring undervisning och tillgänglighet

Lärplattformar omfattas också av lagkraven, dvs även Moodle. Hur kommer lärarna att ”belastas” av detta? Vem ansvarar för att ex texta förinspelade föreläsningar?

Enligt lagkraven behöver även material i Moodle textas och syntolkas. Hur, av vem, med vilka medel och i vilken omfattning är inte utrett ännu, men det har kommit en remiss från SUHF med en tolkning av lagen som alla lärosäten nu håller på att besvara (har varit uppe i fakultetsledningen, förvaltningen, HLG och DLG).

Det är den som tar fram/producerar materialet som är skyldig att uppfylla lagkraven. Det kommer alltså att påverka oss alla på ett eller annat sätt. 

Om man bjuder in en extern föreläsare (över 20 min) som man vill filma för att sedan använda i undervisningen, vad gäller då?

Filmen ska textas och syntolkas.

Mittuniversitetet har tecknat avtal för ett textningsverktyg som heter Reach där automattextning med efterföljande granskning möjliggörs för filmer publicerade i Miun Play. 

Om man har föreläsningsmaterial i text, måste allt man gjort genom åren återskapas i nya mallen, eller kan man lägga in befintligt material i den nya mallen och sedan ändra i det dokumentet eftersom?

Lägg in i nya mallen, tänk pragmatiskt och gör arbetet allt eftersom du behöver uppdatera respektive dokument.

Det som gäller då är att markera text man önskar föra över och klistra in som oformaterad text och sen justera enligt formatmallarna i nya mallen. Det kommer information om hur man gör detta, både i text och videoformat.

I första hand ska nyproducerat material tillgängliggöras samt material för kurser där tillgänglighet efterfrågats. I andra hand tillgängliggörs äldre material. 

Kan man ta ansvar för vad andra webbsidor har för tillgänglighetsanpassning när man erbjuder mer läsning till studenterna (dvs länkar vidare)? Dvs får man länka till sådant som kanske inte är tillgänglighetsanpassat?

Du får länka till andras sidor även om den inte är tillgänglig. Det är den som äger webbsidan/informationen som ska säkerställa att den är tillgänglig. Vi ansvarar inte för andras webbsidor. 

Det finns en slags klausul kring att lärare ”äger sitt material”, kopplat till lärarrollen, hur rimmar det med dessa tillgänglighetskrav?

Lagkravet är ett EU-krav så det står över klausulen. För även om du äger ditt material måste du följa lagen. 

Det står att ljudupptagning omfattas. Hur gör vi med poddar? Kommer vi göra några anpassningar där eller skulle det räcka med exempelvis en sammanfattning i text?

Poddar behöver ha någon form av textning/textfil. Grundregeln är att det ska finnas en transkribering eller manus i textform. Man ska alltså kunna erbjuda ett alternativ om inspelningen enbart består av ljud eller video. 

Jag undervisar om ett speciellt verktyg och har gjort instruktionsfilmer där jag berättar om det och rent praktiskt visar hur man använder programvaran. Hur är det ens möjligt att syntolka detta?

Ja, det kan vara svårt. Ett alternativ kan vara att lägga ut tillgängliga dokument i samband med filmen. Var pragmatisk, när en film som denna ska uppdateras då behöver tillgänglighet definitivt appliceras. Det kan komma en annan typ av lösning längre fram som vi inte vet om i dagsläget. 

Jag brukar ta en skärmdump på ex.tabeller i Excel som jag visar på en föreläsning, är detta ok? Om inte, hur gör jag för att på ett enkelt sätt infoga en tabell från Excel så att den blir rätt formaterad i exempelvis PPT?

Grundregeln är att aldrig göra en bild av text, exempelvis en skärmdump av en textbaserad tabell. I PowerPoint går det att infoga tabeller direkt från Excel. 

I alla Office-program finns en funktion som heter "kontrollera tillgänglighet", du hittar den under fliken Granska. När du är klar med ett dokument kör du kontrollen. Den visar då vilka eventuella fel och problem som finns i ditt dokument ur ett tillgänglighetsperspektiv. Kontrollen talar även om för dig vad du behöver justera för att tillgängligheten ska bli så hög som möjligt.

Lathundar, checklista och manual för Mittuniversitetets tillgängliga Officemallar

Om jag spelar in en föreläsning där jag pratar till en PowerPoint, räcker det med vad som står i presentationen eller måste allt jag säger syntolkas?

Först ska du reda ut om syntolkning behövs. Ställ dig denna fråga: förmedlas någon information enbart visuellt? Om svaret är ja så behövs syntolkning.

Om du har tillgänglighet i fokus redan på planeringsstadiet så går det att producera videor där svaret på frågan är nej, då behövs ingen syntolkning.

Syntolkning till video är i regel ett extra ljudspår som kan slås på eller av. 

Sidan uppdaterades 2023-05-09