Mittuniversitetets tillgänglighetsarbete - ansvar och prioriteringar | miun.se

Mittuniversitetets tillgänglighetsarbete ‑ ansvar och prioriteringar

Ansvaret att se till att Mittuniversitetet lever upp till de lagkrav som tillgänglighetsdirektivet innefattar ligger på varje medarbetare.  Det innebär att du som enskild medarbetare måste se till så att ditt eget material är tillgänglighetsanpassat.  

Sidan uppdaterades 2023-05-09