Boka föreläsning om akademiskt skrivande för dina studenter

Samhällsvetarstudenter

Utöver individuell handledning av enskilda studenter erbjuder Universitetsbiblioteket även kursmoment med fokus på akademiskt skrivande som ett komplement till informationssökningsundervisningen. Informationen är inte disciplinspecifik och lämpar sig för både enskilda kurser och program. Till exempel kan vi erbjuda progressiv undervisning vid totalt tre tillfällen om två timmar vardera på kursnivåerna A, B och C.

Presentationstillfällena fokuserar bland annat på följande:

Vad är akademiskt skrivande?
Uppsatsens mål
IMRoD-modellen
Skrivprocessen
Vanliga skrivfel
Sambandsmarkörer
Rubriker, stycken och kärnmeningar
Referenser
Citat, belägg och hänvisning.
Det första utkastet
Redigering
Slutkorrektur

Gör din bokning här!

Läs mer om Skrivhandledningen och Studieverkstaden på biblioteket hemsida.