Studieverkstaden

I bibliotekets studieverkstad kan du få stöd och hjälp med akademiskt skrivande, att söka artiklar och böcker, referenshantering samt hjälp med Word. Det finns också möjlighet att få stöd i matematik.

Internationalisering IRO utlandsstudier utbytesstudent

Bemanningen utgörs av skrivhandledare och bibliotekarier. Här kan du få hjälp med kortare frågor (ca 15 minuter). 

OBS! För tillfället ges all drop in-handledning vid Studieverkstaden online via Zoom istället för på campus. Detta är en åtgärd på grund av Coronaviruset.

Sundsvalls skrivhandledare kan du träffa måndag—fredag mellan 13.00 och 14.30 i detta Zoomrum. 

Östersunds skrivhandledare kan du träffa måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan 13.00 och 14.30 i detta Zoomrum

Bibliotekarier kan du träffa måndag—fredag mellan 13.00 och 14.30 i detta Zoomrum.

Matematikhandledare kan du träffa måndagar och onsdagar mellan 13:00-14:30 i detta Zoomrum.

 

Vill du hellre boka tid för handledning? Vi kan ses antingen i biblioteket eller via Zoom.

Boka bibliotekarie – för hjälp med databassökningar och referenshantering

Skrivhandledning – för hjälp med akademiskt skrivande

Matematikstöd - för hjälp med matematik