I bibliotekets studieverkstad kan du få stöd och hjälp med akademiskt skrivande, att söka artiklar och böcker, referenshantering samt hjälp med Word. Det finns också möjlighet att få stöd i matematik och hjälp med studieteknik.

Internationalisering IRO utlandsstudier utbytesstudent

Drop-in

Studieverkstadens drop in är öppet under terminerna.

Bemanningen utgörs av skrivhandledare, handledare för studieteknik, handledare i matematik och bibliotekarier. Här kan du få hjälp med kortare frågor (ca 15 minuter).

OBS! För tillfället ges all drop in-handledning vid Studieverkstaden online via Zoom istället för på campus. Detta är en åtgärd på grund av Coronaviruset.

 

Tider för drop-in-handledning:

 

Tidsbokning

Vill du hellre boka tid för handledning? Vi kan ses antingen i biblioteket eller via Zoom.

Boka bibliotekarie – Tillfälligt stängd

Skrivhandledning – för hjälp med akademiskt skrivande

Matematikstöd - för hjälp med matematik