I bibliotekets studieverkstad kan du få stöd och hjälp med akademiskt skrivande, att söka artiklar och böcker, referenshantering samt hjälp med Word, studentportalen och Moodle. Bemanningen utgörs av skrivhandledare och bibliotekarier.

MI7A5120.jpg

Studieverkstaden hittar du i bibliotekets lokaler på båda campusorter mellan 13.00 och 14.30 varje vardag under terminstid (såvida inte annat anges).

För distansstudenter har skrivhandledarna ett drop-in via Zoom på onsdagar 10.00–11.30. Vid frågor om informationssökning och referenshantering får du gärna chatta eller maila med biblioteket.

Vill du hellre boka tid för handledning? Vi kan ses antingen i biblioteket eller via Zoom.

Boka bibliotekarie – för hjälp med databassökningar och referenshantering

Skrivhandledning – för hjälp med akademiskt skrivande