Studieverkstaden

I bibliotekets studieverkstad kan du få stöd och hjälp med akademiskt skrivande, att söka artiklar och böcker, referenshantering samt hjälp med Word. Det finns också möjlighet att få stöd i matematik och hjälp med studieteknik.

Internationalisering IRO utlandsstudier utbytesstudent