I bibliotekets studieverkstad kan du få stöd och hjälp med akademiskt skrivande, att söka artiklar och böcker, referenshantering samt hjälp med Word, studentportalen och Moodle. Bemanningen utgörs av skrivhandledare och bibliotekarier.

DSC_6026.jpg

OBS! Studieverkstaden håller stängt under sommaren, från 8/6 till 31/8. Under sommaruppehållet går det bra att istället boka tid med skrivhandledare och bibliotekarier i mån av tillgänglighet. Använd de vanliga bokningskanalerna nedan.

Studieverkstaden hittar du i bibliotekets lokaler på båda campusorter mellan 13.00 och 14.30 varje vardag under terminstid (såvida inte annat anges). Här kan du få hjälp med kortare frågor (ca 15 minuter).

Vill du hellre boka tid för handledning? Vi kan ses antingen i biblioteket eller via Zoom.

Boka bibliotekarie – för hjälp med databassökningar och referenshantering

Skrivhandledning – för hjälp med akademiskt skrivande