Pedagogisk utveckling har en bred kompentens inom högskolepedagogisk frågor och vi arbetar för att stärka och utveckla högskolepedagogik vid Mittuniversitetet. Vårt huvudmål är att stödja lärosätet till att bli ledande inom teknikstött lärande.

Vi som jobbar här

Linda Näsström

Universitetspedagogisk utvecklare|Universitetspedagogisk utvecklare

+46 (0)10-1428206

Helen Asklund

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

+46 (0)10-1427893

Henrik Brandén

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

+46 (0)10-1428311

Laura Brander

Universitetspedagogisk utvecklare|Universitetspedagogisk utvecklare

Birgitta Hemmingsson

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

+46 (0)10-1427939