Att skriva en pedagogisk portfölj

Den här kursen är en valbar del i den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik vid Mittuniversitetet. Kursen riktar sig framförallt till dig som redan läst de första fyra kurserna i högskolepedagogik.

Anmälan:

Ort:
Jag har förankrat hos min närmaste chef att jag kommer att delta i den här kursen:

Kontakt

Helen Asklund

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

+46 (0)10-1427893