Den här kursen är en del i den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik som ges för medarbetare vid Mittuniversitetet.

Anmälan:

Ort:
Jag har förankrat hos min närmaste chef att jag kommer att delta i den här kursen:

Kontakt

Henrik Brandén

Universitetspedagogisk utvecklare|Educational Developer

+46 (0)10-1428311