Kursen Studenten och lärandet är en del av den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik som ges för medarbetare vid Mittuniversitetet. Vid behov kan kursen komma att ges på engelska.

Ort:
Examen:
Jag har förankrat hos min närmaste chef att jag kommer att delta i den här kursen:

Sidan uppdaterades 2022-03-10