FAQ ‑kanaler för lärare

 • Användningsområde: Dialog och diskussion, skapa engagemang för olika frågor. Möjlighet att påminna om viktiga event, programutvärderingar, gästföreläsningar och besök. Gäller både fysiskt i klassrum och digitalt i Zoom.

  Fördelar: Möjlighet till dialog och direkt återkoppling, förklara och svara på frågor.

  Nackdelar: Ingen dokumentation finns kvar, alla studenter kanske inte är på plats. Inte optimalt om dokumentation även måste spridas i andra kanaler.

  Rekommendation: Det är möjligt att spela in ett möte, ex i Zoom. Viktigt att i så fall lägga ut det på MIUN Play. Sammanfatta skriftligt vad som sägs i klassrum och lägg ut i Moodle. 

 • Användningsområde: Händelser, föreläsningar, event läggs med fördel in i schemat, eftersom studenterna använder detta som en viktig kanal. Gäller även sådant som inte har en särskild plats. Många studenter söker efer Zoom-länk i schemat, så skriv gärna något om var de hittar Zoom-länken här.

  Fördelar: Hög nåbarhet, studenterna använder schemat. Läraren kan lägga in information och länkar. 

  Nackdelar: Schemat är lite tungjobbat, ändringar strax innan kursen kan vara svårt att få in. Det måste alltid vara kopplat till kurstillfälle. Det går inte att lägga in ett klockslag som deadline, det blir alltid ett tidsintervall.

  Rekommendation: Tänk på schema utifrån att det inte alltid handlar om var jag ska vara rent fysiskt (vilket rum på campus), utan även digitalt. Men lägg inte Zoom-länkar i schemat, lägg dem i Moodle. Du kan sedan göra en notis i schemat: "Zoom-länk finns i Moodle". 

   

   

   

 • Användningsområde: Information till programstudenter under hela studietiden. Programsidorna är öppna sidor med information till alla i ett program, kräver redaktörsbehörighet i EpiServer för den som publicerar. Kan även användas till antagna oregistrerade och nya studenter för att underlätta första studietiden och visa hur utbildningen är planerad. Se exempel på programsidor här.

  Fördelar: Bra för att visa nyfikna potentiella och nya studenter mer detaljer om utbildningen eftersom sidorna är öppna (jmf med Teams som kräver behörighet). Avlastar lärarna från “onödiga” och återkommande frågor från nya studenter. Då kan lärarna hänvisa till sidan istället.

  Nackdelar: Kräver behörighet och utbildning i EpiServer. Om man inte har det blir det omständligt att behöva skicka informationen via "någon annan" epi-behörig. Ingen dialog, enbart information. För dialog är det bättre att använda Teams. Lite krångligt att publicera dokument. Allt måste följa tillgänglighetsdirektivet.

  Rekommendation: Välj programsidor eller Teams för att minska antalet kanaler. Programsidorna kan ni använda i så fall i början av studietiden för att nyttja dess fördelar, men gå sedan över till Teams.

   


   

 • Användningsområde: Navet i kommunikationen i en kurs, det pedagogiska innehållet. Används i lärsituationen, information och dialog till hela grupper i en kurs.

  Fördelar: Allt samlat som har med lärsituationen i kursen att göra. Studenterna är där och förväntar sig information i denna kanal.

  Nackdelar: Här når du inte ut med information till en hel årskull eller ett helt program. Begränsade dialog-möjligheter. Allt måste följa tillgänglighetsdirektivet. 

  Rekommendation: Bygg upp kommunikation med Moodle som ett nav. Utifrån att Moodle har vissa begränsningar behövs fler kanaler för fler behov. Läs mer om det i vägledningen.

   

   

   

   

 • Användningsområde: Information och dialog som kan byggas upp utifrån en hel årskull och/eller program (alltså inte styrt till kurs). När man skapar teamet kan du koppla in studenterna genom att ange kurskod. Tips och instruktioner hittar du här.

  Har delvis motsvarande funktionaliteter som Zoom när det kommer till olika former för nätbaserade möten. 

  Fördelar: Bra funktionalitet:

  • Chat
  • Möten
  • Breakoutrooms
  • Webbinar (snart)
  • Fildelning

  Enkelt att administrera, skapa innehåll, lägga ut dokument, göra undergrupper, nå ut till begränsade grupperingar men också större grupperingar med information. Ett ställe där allt är samlat. Löpande utveckling och förbättring av Teams och olika funktioner.

  Nackdelar: Ytterligare en kanal att administrera. Många kanaler att hantera totalt i Teams. Måste användas frekvent. Kräver god kunskap om GDPR så att rätt rutiner används vid ev. publicering av personuppgifter.

  Rekommendation: Använd Teams om du behöver kommunicera kontinuerligt med en årskull eller helt program om sådant som inte är direkt kopplat till en kurs. 

 • Användningsområde: E-mötesverktyget Zoom används för undervisning på distans i realtid t. ex. föreläsningar, seminarier, handledning, grupparbeten och för nätbaserade möten. Tips och instruktioner hittar du här.

  I Teams så finns funktionalitet motsvarande det som Zoom erbjuder. 

  Fördelar: Motsvarar muntlig dialog i klassrummet fast digitalt. Möjlighet att spela in. Säker funktion, sällan tekniska problem. Bra med funktionen breakoutrooms och webbinarier.

  Nackdelar: Få möjligheter att dokumentera det som sker i Zoom. Ingen kommunikation utanför ett bokat Zoommöte (Teams har fler funktioner). Kräver god kunskap i GDPR så att rätt rutiner används vid ev. publicering av personuppgifter.

  Rekommendation: Använd Zoom eller Teams för digitala möten, föreläsningar, seminarier och grupphandledningar. Använd det verktyg du känner dig med bekväm med, det är inga större skillnader i funktionalitet mellan dessa två verktyg.

 • Användningsområde: Personligt riktad information till en person eller en utvald grupp. Massutskick via e-post ska användas endast i undantagsfall. Information till enskilda eller grupper, ex årskull eller program. Kan användas för att uppmärksamma mottagaren på något (ha med länk till informationen i brevet).

  Fördelar: Enkelt och snabbt, de flesta är vana att e-posta.

  Nackdelar: E-post är inte huvudkanal utan används mest för notifikation. Svårt att förlita sig på att e-postadresserna stämmer. Mindre lämplig kanal för stora grupper (hela årskullar/program), där finns bättre kanaler som Teams. Utmaning att använda e-post via Moodle i början av utbildning/kurs innan lärarna vet om studenterna hittat in i Moodle. Det finns en osäkerhet om vilka kanaler studenterna hittat till från start. Det blir problem om studenterna inte kopplat till sin privat mejl. Då läser man inte mejlen i Moodle och det är svårt att nå ut. Lärarna ser endast de som läser mejlen i Moodle.

  Rekommendation: Den e-postfunktion som finns i Moodle är bra att använda om man jobbar med en separat kurs och vill nå alla studenter eller gruppvis. Du kan även skriva inlägg i Teams och tagga gruppen som ska nås av informationen som ett alternativ till e-post.

 • Användningsområde: Sociala medier är kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Det är möjligt att skapa sidor och grupper för ett program exempelvis. I vissa fall skapar studenterna själva sådana här grupper för dialog dem emellan. Nu när vi har Teams så finns funktioner motsvarande det som sociala medier erbjuder för kommunikation med våra egna studenter. Men sociala medier kan ju användas för kommunikation till externa målgrupper för att ex. berätta om verksamheten och skapa intresse för den. Se exempel här (samhällsvetarprogrammet).

  Fördelar: Enkelt att skapa grupper och sidor. Möjlighet till mer informell kommunikation om programmet för att nå fler målgrupper än bara studenter. Kan bygga kultur och engagemang i studentgrupperna.

  Nackdelar: Kräver att studenterna har Facebook och/eller Instagram så denna kanal får inte användas uteslutande utan som ett komplement. Kräver god kunskap i GDPR så att rätt rutiner används vid ev. publicering av personuppgifter. 

  Rekommendation: Använd inte sociala medier i undervisningen för inte utesluta studenter som inte har dessa medier (ex Facebook, Instagram). Använd istället Teams där vi kan skapa grupper. Använd sociala medier om du vill nå andra målgrupper än studenter, ex potentiella studenter, intresserad allmänhet, partners etc. 

   

Sidan uppdaterades 2023-01-03