Till bilder räknas foton, kartor, diagram, konstverk, illustrationer m.m. som är publicerade, tryckta eller finns på Internet.

Gamla bildbanksbilder

Du får inte använda en bild utan att fråga upphovsmannen om lov, om den inte är licensierad för allmänt bruk genom t.ex. Creative Commons.

Även tabeller och diagram i artiklar räknas som skyddade bilder. Vill du använda en tabell från en artikel behöver du kontakta artikelförfattarna och fråga om lov. Om artikeln är publicerad i en kommersiell tidskrift, kan man oftast söka tillstånd via ett system som heter RightsLink Service, som många förlag är anslutna till. Länken till denna service finns i så fall på webbsidan där artikeln är publicerad. Andra tidskrifter har länkar med texter såsom "Request permission", "Terms & Conditions", "Copyright information" eller liknande. Där ska du kunna hitta en e-postadress dit du kan skriva för att fråga om tillstånd.

Om du vill använda ett diagram eller en tabell utan att be om lov kan du omarbeta den, eftersom faktauppgifterna i den inte är upphovsskyddade, utan bara framställningen (jämför med att parafrasera en text). Du kan t.ex. göra om ett stapeldiagram till ett cirkeldiagram utan att bryta mot upphovsrättslagen, men naturligtvis med en tydlig källhänvisning till originalkällan.

Tillstånd från upphovsrättsinnehavaren

Vill du använda andras bilder eller annat material som är upphovsrättsskyddat måste du som söka tillstånd hos upphovsmannen/upphovsmännen.

  1. Kontakta i första hand upphovsmannen till verket; fotografen, konstnären eller liknande.
  2. Du kan även vända dig till olika upphovsrättsorganisationer som kan svara på frågor om användning av bilder och hur du söker tillstånd.
  3. När du söker tillstånd är det viktigt att ange i vilket sammanhang du vill använda verket och var det ska publiceras. Att uppge att verket ska användas i akademiska sammanhang kan ibland göra det lättare att få tillstånd.
  4. Tillståndet ska helst vara skriftligt och ska sparas för framtida bruk.

Upphovsrättsorganisationer (i urval):

Bildupphovsrätt i Sverige

Bildleverantörernas förening

RightsLink Service

Svenska fotografers förbund

Hitta bilder som är fria att använda

Nedan hittar du en lista på en bråkdel av de bildarkiv som finns på internet. En del arkiv består enbart av fria bilder, en del arkiv erbjuder möjligheter att söka fram bilder som är fria att använda under CC-licens. Som vanligt är det viktigt att källan redovisas när du använder en bild ur ett fritt arkiv.

Om du använder något av Microsofts Office-program (Word, Excel, PowerPoint etc.) kan du importera bilder genom att klicka på fliken Infoga och sedan Onlinebilder och sedan skriva in ditt sökord. Programmet använder Bings sökmotor för att söka upp bilder på nätet och har som standardinställning att den söker efter bilder med CC-licens.

Google har en bildsökningsfunktion där du kan välja att söka efter bilder som är licensierade med Creative Commons. Gå in på Google bilder och välj Verktyg. Du ser då Användarrättigheter. Klicka på den och välj vilken typ av licens du vill söka med.

I Google kan du även söka med bilder, genom att klicka på kamerasymbolen i sökrutan och ladda upp en bild från din dator eller klistra in bildens webbadress. På så sätt kan du se om en bild finns på nätet, varifrån den är hämtad, och du kan söka efter liknande bilder som är CC-licenserade.

Mittuniversitet har en egen bildbank du kan hämta illustrativa bilder ifrån till ditt undervisningsmaterial. Mittuniversitetets bildbank

Bildarkiv på nätet:

Flickr Commons

Free foto

Freepic

Library of Congress Prints and Photographs Online Catalogue

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

NASA

National Gallery of Art

New York Public Library Digital Collection

Pexels

Pixabay

The Graphics Fairy

Unsplash

Wikipedia Commons

Wikipedia Featured Pictures