Bilderna i bildbanken får användas i produkter som har Mittuniversitetet som avsändare.

Bilderna får inte säljas/ges vidare till andra. En anledningen till detta är att bilderna är en viktig del av vår egen profilering, och vi har därmed också endast betalat fotograferna för denna användingsrätt. En annan viktig anledning är att de avtal/samtyckte till publicering som vi har med de som är med på bilderna endast gäller Mittuniversitetets användning. 

De bilder som ligger i arkivet Pressbilder är dock helt friköpta och tänkta att även kunna användas av media, sammarbetsparters och andra som behöver bilder från Mittuniversitetet.

Om du vill använda bilder till annonsering eller i andra liknande sammanhang där en bild kopplas väldigt tydligt till en specifik verksamhet, där en eller ett par personer är i fokus och bilden kommer få väldigt stor exponering – kontakta Anna Ossung för diskussion. I vissa fall kan personerna på bilden behöva ge ett utökat godkännande till denna användningen.

OBS! Spara inte ned bilder på din dator eller avdelningens server etc. för senare användning. Vid varje publicering/nypublicering av material ansvarar du för att hämta bilder / kontrollera att bilder du valt finns kvar här i bildbanken. Detta är viktigt då de personer som medverkar på bilderna när som helst har rätt att ta tillbaka sitt medgivande enligt GDPR och vi kan därmed inte längre använda bilderna. 

Vid publicering ska fotografens namn anges. När det gäller publicering på webben räcker det att skriva fotografens namn i alt-taggen.

  • Bildbank  Fotografer: Casper Hedberg, Tina Stafrén, Sandra Pettersson, Torbjörn Bergkvist och Olle Melkerhed.  Uppgift om fotograf finns angivet vid varje bild.
  • Pressbilder, Fotografer: Torbjörn Bergkvist, Tina Stafrén, Olle Melkerhed och Sandra Pettersson. Uppgift om fotograf finns angivet vid varje bild.  

Saknar du någon bild?

Om du saknar någon bild kan du lämna förslag på bildidéer till den kommunikatör som finns knuten till din avdelning alternativt till Anna Ossung.

Porträttbilder på personal brukar tas 1-2 gånger per år, ofta i samband med introduktion till nyanställda. Är det brådskande kontakta din kommunikatör. I mån av tid kan någon på KOM fotografera. 

Kontakt

Anna Ossung
Kommunikatör