Kommunikationsavdelningen (KOM)

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan.

Vi jobbar med att rekrytera studenter, göra forskningen synlig och skapa goda relationer internt och externt. Vi håller också medarbetare, studenter och vår omvärld uppdaterade om vad som händer hos oss. Kommunikationsverksamheten är centraliserad och alla kommunikatörer på universitetet tillhör avdelningen.

Regler och styrdokument för kommunikationen såsom kommunikationspolicy, grafisk manual och språkpolicy finns samlade bland Mittuniversitetets styrdokument. 

På sidorna om kommunikation under Stöd och service finns mer information och vägledning som exv. checklistor, mallar med mera som stöd och hjälp när du ska kommunicera.  

Medarbetare

Universitetskommunikation

Medarbetare,sorterad på efternamn

Fakultetskommunikation

Samtliga medarbetare

Medarbetare, sorterat på efternamn

Kontakt

Kicki Strandh

Avdelningschef|Head of Department

010-142 88 14