Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan.

Vi jobbar med att rekrytera studenter, göra forskningen synlig och skapa goda relationer internt och externt. Vi håller också medarbetare, studenter och vår omvärld uppdaterade om vad som händer hos oss. Kommunikationsverksamheten är centraliserad och alla kommunikatörer på universitetet tillhör avdelningen.

Regler och styrdokument för kommunikationen såsom kommunikationspolicy, grafisk manual och språkpolicy finns samlade bland Mittuniversitetets styrdokument. 

På sidorna om kommunikation under Stöd och service finns mer information och vägledning som exv. checklistor, mallar med mera som stöd och hjälp när du ska kommunicera.  

Medarbetare, sorterat på förnamn

Anders Mossing

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428829

Anna Backman-Åkerblom

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428590

Anna Ossung

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428810

Annacarin Aronsson

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428975

Bengt Nilsson

Webbkoordinator|Webbkoordinator

010-1427971

Christine Grafström

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428410

Elin Larsson

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428366

Elin Rodin

Kommunikatör|Communications Officer

Hanna Liljendahl

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428791

Helen Engblom

Kommunikatör|Communications Officer

010-1427957

Inger Axbrink

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428899

Kicki Strandh

Avdelningschef|Head of Department

010-1428814

Lena Burman

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428449

Lina Näsström

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428991

Linda Andersson

Kommunikatör|Communications Officer

Linda Andersson

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428573

Marlene Berg

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428779

Matilda Eliasson

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428607

Mats Johansson

Grafisk formgivare | Graphic Designer

010-1428497

Mia Risemark

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428443

Pelle Fredriksson

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428348

Ronney Wickzell

Presskommunikatör|Press officer

010-1428172

Sandra Wåger

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428208

Sofia de Wall

Kommunikatör|Communications Officer

010-1428258

Victoria Engholm

Skribent|Copywriter

010-1428652

Kontakt

Kicki Strandh

Avdelningschef|Head of Department

010-1428814