Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt för att sätta Mittuniversitetets utbildning och forskning på kartan.

Vi jobbar med att rekrytera studenter, göra forskningen synlig och skapa goda relationer internt och externt. Vi håller också medarbetare, studenter och vår omvärld uppdaterade om vad som händer hos oss. Kommunikationsverksamheten är centraliserad och alla kommunikatörer på universitetet tillhör avdelningen.

Regler och styrdokument för kommunikationen såsom kommunikationspolicy, grafisk manual och språkpolicy finns samlade bland Mittuniversitetets styrdokument. 

På sidorna om kommunikation under Stöd och service finns mer information och vägledning som exv. checklistor, mallar med mera som stöd och hjälp när du ska kommunicera.  

Medarbetare, sorterat på förnamn

Anders Mossing

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 88 29

Anna Ossung

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 88 10

Annacarin Aronsson

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 89 75

Bengt Nilsson

Webkoordinator|Web Coordinator

010-142 79 71

Christine Grafström

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 84 10

Elin Rodin

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 79 67

Eva Wiktorsson

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 82 12

Hanna Liljendahl

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 87 91

Inger Axbrink

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 88 99

Jeanette Fällman

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 85 90

Kicki Strandh

Avdelningschef|Head of Department

010-142 88 14

Krister Holm

Community manager

010-142 83 16

Kristina Söderström

Översättare|Translator

010-142 89 69

Lena Burman

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 84 49

Lina Näsström

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 89 91

Linda Andersson

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 86 38

Linda Andersson

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 85 73

Marlene Berg

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 87 79

Matilda Eliasson

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 86 07

Mats Johansson

Grafisk formgivare | Graphic Designer

010-142 84 97

Mia Risemark

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 84 43

Pelle Fredriksson

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 83 48

Ronney Wickzell

Presskommunikatör|Press officer

010-142 81 72

Sandra Wåger

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 82 08

Sofia de Wall

Kommunikatör|Communications Officer

010-142 82 58

Victoria Engholm

Skribent|Copywriter

010-142 86 52

Kontakt

Kicki Strandh

Avdelningschef|Head of Department

010-142 88 14