Här hittar du information och vägledning inom området kommunikation. Kommunikationsavdelningen stöttar Mittuniversitetets chefer och medarbetare i deras kommunikationsarbete.