HR-avdelningen vid Mittuniversitetet finns representerad på Mittuniversitetets båda campusorter, Sundsvall och Östersund.

HR-avdelningen har till uppgift att utreda och bereda frågor inom arbetsmiljö, kompetensförsörjning, arbetsrätt/lagar, centrala och lokala avtal och löner.

Vi ger stöd och ska utgöra en resurs för universitetets ledning och avdelningar.

Vi ansvarar för universitetets personal- och viss del löneadministration. 

Kontaktpersoner

HR-Chef

Lednings- och samordningsfrågor för avdelningen

Victoria Sjöbom
Besök: Sundsvall hus J

 

HR-Specialister närstöd

Stöd till chefer och anställda inom områdena - arbetsrätt, lagar o avtal, lönefrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, kompetensförsörjning, rekrytering, ledarskap. 

Maria Edin
NMT-fakulteten
Besök: Sundsvall, HUS J

Jenny Gärdlund
HUV-faktulteten
Besök: Östersund, Hus A

Marie Larsson
Förvaltningen
Besök: Sundsvall, Hus J

 

HR-Specialister strategi

Madeleine Juliusson
Besök: Sundsvall Hus J

Helena Karlsson
Besök: Sundsvall Hus J

Margaretha Rumm
Besök: Sundsvall Hus J

 

HR-Specialister lön

Lönefrågor, Primula, pensionsfrågor, statistik, delpension.

Camilla Enarsson
HUV-fakulteten samt förvaltningen - EKO, KOM, INFRA, BIB
Besök: Östersund, Hus A


NMT-fakulteten samt förvaltningen - ULS, HR, STUA, FUS
Besök: Sundsvall, Hus J

 

HR-Administratörer

Administrativt stöd vid anställning, Primula - reseräkningar, utläggsräkningar m.m, NOR

Maud Magnusson
HLV, OMV, UTV, KOM, INFRA
Besök: Östersund, Hus A

Helene Nyman
HUV-kansli, EJT, HSV, PSO, REK, ULS, STUA, HR, EKO, FUS, BIB
Besök: Östersund, Hus A

Eva Olofsson
NMT, EHB, DSV, EKS, DES, IST, CHE, KMM, MKV, NAT, MOD
Besök: Sundsvall, Hus J

Kontakt

Victoria Sjöbom

Personalchef|Personalchef

010-142 80 18