VT 2022, Intersektionella perspektiv på arbetsliv 7,5 hp

Syftet med kursen är att forskarstuderande ska fördjupa förståelsen för intersektionalitet i arbetslivet, i teoretiskt och metodologiskt avseende, med särskilt fokus på olika idéströmningar inom detta forskningsfält.

Sidan uppdaterades 2023-06-02