VT 2022, Kvalitativ metod/Qualitative Method 7,5 hp

Kursen syftar till en fördjupad förståelse av kvalitativa metoder och deras vetenskapsteoretiska förutsättningar.

Sidan uppdaterades 2023-06-02