Stödfunktioner, mallar och andra resurser

Här finns information om stödfunktioner, mallar för avhandling och posters. Även om internationalisering, stipendier och resurser från biblioteket.

Böcker forskning
 • Biblioteket kan hjälpa dig som doktorand med till exempel avancerad publicering, informationssökning och mycket annat.

  Här är bibliotekets sida för stöd till forskare och doktorander

   

 • Till vissa fonder, stipendier och utmärkelser har Mittuniversitetet möjlighet att nominera ett begränsat antal kandidater. 

  Fonder och stipendier för medarbetare

  Internationaliseringsbidrag

  Fakulteten för humanvetenskap har årligen avsatt två internationaliseringsbidrag à 70 000 kr för doktorander avsedda för internationell vistelse i annat land.

  Internationaliseringsbidrag för forskarstuderande 2024, HUV | miun.se

  Via biblioteket kan du nå databasen GlobalGrant (Stora Fondboken) med information om stipendier, bidrag och fonder. Sök på "GlobalGrant" eller scrolla ner till bokstaven G.

  Bibliotekets databaser

   

 • Mittuniversitetet har en rad mallar för Officepaketet, bland annat för avhandlingar. Mallen underlättar för dig som doktorand när det gäller att följa Mittuniversitetets grafiska profil. Gemensamma typsnitt, textstorlekar, färger och design på diagram och tabeller ska säkerställa att materialet blir lätt att ta till sig och lätt känna igen som en publikation från Mittuniversitetet.

  Wordmallen är förinstallerad

  Mallarna är föristallerade för PC-användare. Där kommer du att få en Mittuniversitetetlogotype i övre vänsta hörnet där du kommer åt avhandlingsmallen. För Mac gäller att du måste installera mallarna själv.

  Här finner du instruktioner för hur man använder mallarna, samt filer att ladda ner för mac-användaren.

  Fungerar det inte som det ska, kontakta Peter Öberg på IT-avdelningen.

  Omslag

  Vaktmästeriet hjälper till med att skapa omslagen. För mer information kontakta vaktmästeriet. 

  Avhandlingens innehåll

  Hur innehållet struktureras varierar mellan olika lärosäten. Ordningen på avsnitten i avhandlingsmallen går därför att justera, enligt egna önskemål. 

  Avhandlingsmallens marginaler

  Marginalerna i avhandlingsmallen tar höjd för avhandlingens tryckprocess. Även om innermarginalen ser för snäv ut, kommer det färdiga trycket att vara korrekt.

  Pågående avhandlingsarbeten

  De doktorander som redan har påbörjat arbetet med sin avhandling påverkas inte av de nya mallarna utan kan välja att fortsätta med sitt nuvarande upplägg.

 • Mittuniversitetet har mallar för att underlätta för doktorander när de ska presentera sitt arbete.

  Mallar för posters

  Här kan du finna tips och råd, samt mallar för posters

  Mallar för powerpoint-presentationer

  Mallarna för powerpointpresentationer fungerar på samma sätt som word-mallar. De är förinstallerade för PC-användare men Mac-användare måste installera dem på egen hand.

  Här finns information om mallarna och hur de används, samt nedladdningsbara filer för mac

Kontakt

Sara Häggström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1726526

Sidan uppdaterades 2024-04-24