Ons 12 maj 2021 14:18

I varje nummer av HUV-nytt får ett ämne möjlighet att övergripande presentera den verksamhet som bedrivs inom ämnet som utbildning, forskning, aktuella projekt, och planer för ämnets framtid. Först ut är genusvetenskap och ämnesföreträdaren Angelika Sjöstedt.

Genusvetenskap, genrebild, ojämlikhet

Genusvetenskap handlar om att undersöka och problematisera det vi till vardags kallar kön eller genus. Det handlar om att kritiskt granska hur maktordningar som bygger på genusnormer skapas i samhället, och hur dessa samverkar med andra kategoriseringar. Genusvetenskapliga perspektiv anläggs därför på alla slags områden eftersom föreställningar och berättelser om kön och genus genomsyrar vårt tänkande och präglar samhället i stort och smått.

Siktar mot forskarutbildning

Inom ämnet bedrivs genusvetenskapliga kurser på distans till och med kandidatnivå. Ämnet ger även populära breddkurser som till exempel Normkritik som teori och praktik om 15 hp. Nytt för i år är också den kortare sommarkursen Introduktion till normkritik som lockat många sökande. I år examineras även de första kandidaterna i genusvetenskap vilket vi förstås är väldigt stolta över. Genusvetenskap har ingen egen forskarutbildning men bidrar med att ge forskarkurser med genusvetenskaplig inriktning i sociologi. På lång sikt arbetar ämnet mot att ha en egen forskarutbildning.

Samarbete över ämnesgränser

Den genusvetenskapliga forskningen bedrivs i samverkan med flera olika ämnen. Genusvetenskap är en egen disciplin, men det finns också många som bedriver genusforskning inom andra discipliner och vi vill gärna samarbeta över ämnesgränser. Detta görs ofta rent konkret inom ramen för Forum för genusvetenskap (FGV) som är vårt universitetsövergripande forum för genusforskare. Här organiserar vi bland annat en seminarieserie om aktivism och den kommer resultera i en antologi på svenska som planeras ges ut i slutet av 2021.

En aktuell nyhet är också antologin Working life and gender inequality – Intersectional perspectives and the spatial practices of peripheralization som gavs ut på Routledge i april i år. I den medverkar 20 forskare och doktorander från olika delar av världen varav flera från Mittuniversitetet. Antologin kommer att presenteras i ett onlineevent som arrangeras av Forum för genusvetenskap i juni. Alla är varmt välkomna, håll utkik på Forum för genusvetenskaps webbsida eller Facebooksida – där publiceras löpande information om FGV:s verksamhet.

Läs mer om ämnet


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-09-15