Klotter grafitti

Genusvetenskapen syftar till att förstå och kritiskt granska maktstrukturer i samhället utifrån en unik transdisciplinär kompetens, med särskilt fokus på exempelvis genus, sexualitet, ras, etnicitet, klass, ålder, religion, könsuttryck, funktionsförmåga, kroppskonstitution, geopolitisk placering.

Pågående forskningsprojekt

Sidan uppdaterades 2024-02-05