Viktiga frågor blandas med skratt när fakultetsnämnden sammanträder

Tis 20 feb 2024 10:56

I början av februari fick HUV-nytt hälsa på under ett av fakultetsnämndens möten. Den här gången hölls mötet i styrelserummet i Östersund och när vi dök upp var det nästan dags för fikapaus.

Tio personer står tillsammans med en blå vägg som bakgrund.
Från vänster: Ummis Jonsson (facklig representant), Koustuv Dalal, Christina Melin-Johansson, Peter Degerman, Sandra Wall-Reinius, Anne Hammarström, Eva Nordlinder, Jimmy Jaldemark, Magnus Israelsson, Anna Larsson-Gerdin.

Sandra Wall-Reinius, tillförordnad dekan, håller i trådarna och berättar att de idag går igenom utvärderingarna från ARC.

– I fakultetsnämnden håller vi varandra uppdaterade om olika ärenden inom forskning och utbildning men vi fattar också beslut kring olika ärenden, till exempel kvalitetsfrågor och fördelning av fakultetsmedel inom forskning, säger Sandra.

Det brukar bli ganska mycket diskussioner

På dagens möte ska de ha en diskussion om anställningsrådets arbete och rådets handläggare Louise Malmgren är på plats.

– Vi har mycket bra dialoger med prefekter och ordförande i de olika råden. Det finns möjlighet att diskutera viktiga frågor i fakultetsnämnden tillsammans med råden, säger Christina Melin-Johansson, ledamot i nämnden.

Man trycker också på att många beslut är väl förberedda i olika råd så man nästan bara klubbar dem här.

Satsningar på forskningsfinansiering

Under 2023 jobbade fakultetsnämnden mycket med att revidera finansieringsmodellen kring forskning och de senaste åren har de satsat mycket på just forskningsfinansiering.

– Den senaste tiden har nämnden avsatt mycket medel för att ge tid åt forskare att skriva forskningsansökningar, som ett sätt att få in större forskningsprojekt, berättar Maria Evans, forskningsadministrativ chef på HUV-kansliet.

Nämnden har också avsatt medel för att jobba strategiskt med att stärka internationella samarbeten på olika sätt, och gjort satsningar på yngre forskare som behöver meritera sig samt på doktorander.

God stämning i gruppen

Fakultetsnämndens möten är formella men stämningen i rummet är lättsam. Det märks att ledamöterna har blivit en sammansvetsad grupp.

– Det är väl ganska formellt men vill man säga något så kan man absolut göra det, säger Magnus Israelsson, suppleant i nämnden.

– Det brukar bli ganska mycket diskussioner, fyller Sandra Wall-Reinius i.

Varför väljer man då att sitta i fakultetsnämnden? Anne Hammarström, en av två externa ledamöter och till vardags verksam vid Karolinska institutet, blev nominerad av sin första doktorand Katja Gillander Gådin som idag är professor vid Mittuniversitetet.

– Jag har anknytning till regionen – uppväxt i Sundsvall och har en stuga i fjällen – och tycker att det är intressant att se universitetet ur ett annat perspektiv, säger hon.

– Det är jättespännande att få större inblick i hur universitetet fungerar och vilka beslut som fattas här, menar Eva Nordlinder, suppleant i nämnden. Vissa beslut är verkligen avgörande för Mittuniversitetets framtid.

Stolta över ARC-utvärderingarna

Fakultetsnämndens mandatperiod går mot sitt slut. Arbetet för att genomföra val till fakultetsnämnden har inletts och den 1 juli tillträder ett nytt gäng. Vi frågar om det finns något särskilt de är stolta över från de senaste tre åren.

– Vi har pratat om många olika frågor men jag tycker att ARC:en är en viktig del i vårt arbete som vi borde vara stolta över, säger Christina Melin-Johansson.

Fikat har burits in i rummet och det är dags att avrunda intervjun. Jag frågar om någon vill tillägga något och Koustuv Dalal, ledamot i nämnden, ber om ordet.

– Jag tycker att vi är som en stark familj, nämndsledamöterna, avslutar han.

 

FAKTA OM FAKULTETSNÄMNDEN

Fakultetsnämnden är fakultetens högsta beslutande organ och består av interna och externa ledamöter samt student- och doktorandrepresentanter. Ledamöterna väljs för en treårsperiod. Just nu pågår förberedelserna för ett nytt val till fakultetsnämnd, som ofta benämns ”nämnden”. Läs om valet här.

Nämnden har ansvar för utbildning på grund-, avancerad, och forskarutbildningsnivå samt forskning inom fakulteten. Arbetet utgår från mål och strategier som beslutats av universitetsstyrelsen eller rektor.

Bland de frågor som avhandlas finns exempelvis utvärdering och kvalitetssäkring, samt handlingsplaner och åtgärdsplaner som kommer från ämnena.

Fakultetsnämnden fördelar medel till ämnena och olika permanenta satsningar, men kan också välja att stimulera särskilda områden ekonomiskt.

Nämnden har möten ungefär en gång i månaden, ibland digitalt och ibland fysiskt.  

Ledamöter i fakultetsnämnden:

Sandra Wall-Reinius, t.f. dekan och docent i kulturgeografi (ordförande)
Peter Degerman, t.f. prodekan och docent i litteraturvetenskap (vice ordförande)
Koustuv Dalal, professor i folkhälsovetenskap
Katarina Giritli-Nygren, professor i sociologi
Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik
Christina Melin-Johansson, professor i omvårdnad
Anders Arnqvist, professor i pedagogik vid Uppsala universitet
Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet
Erik Lund, ordförande studentkåren Sundsvall
Simon Oodolese, t.f. ordförande Studentkåren Östersund
Anna Larsson-Gerdin, doktorand i omvårdnad
Magnus Israelsson, lektor i socialt arbete (suppleant)
Eva Nordlinder, lektor i litteraturvetenskap (suppleant)


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-20