Information är en av MIUN:s viktigaste tillgångar, det är därför av stor vikt att alla verksamma vid Mittuniversitetet arbetar aktivt, effektivt och kontinuerligt med informationssäkerhet.

Informationssäkerhet handlar om att skydda information från olika typer av hot, som insyn från obehöriga eller att informationen förvanskas. Ett säkerhetssystem för att skydda data består av tre olika delar: en teknisk, en fysisk och en organisatorisk. De tre delarna ska komplettera varandra och skapa ett säkert system.

Här finns det material och den information som du behöver för att vara delaktig och bidra till universitetets informationssäkerhetsarbete.

Om du är osäker eller behöver hjälp i arbetet med informationssäkerhet, kontakta INFRA:s informationssäkerhetsfunktion via formuläret på informationssäkerhetssidan.

 

Sidor med koppling till informationssäkerhet