Informationssäkerhet

Information är en av MIUN:s viktigaste tillgångar, det är därför av stor vikt att alla verksamma vid Mittuniversitetet arbetar aktivt, effektivt och kontinuerligt med informationssäkerhet.