Slutrapporter och handlingsplaner

Här kan du läsa bedömargruppernas rapporter från utbildningsutvärderingarna inom Treklövern, samt de handlingsplaner som lämnats in efter ett år.

Magasin,  Publicering

Sidan uppdaterades 2023-10-23