Här kan du läsa bedömargruppernas rapporter från utbildningsutvärderingarna inom Treklövern, samt de handlingsplaner som lämnats in efter ett år.

Magasin,  Publicering

Utvärderingarna tar fasta på resultat, förutsättningar och processer, liksom sådant utbildningsnära kvalitetssäkrings- och kvalitets¬utvecklingsarbete, som anges i Standard and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) samt Högskolelagen och Högskoleförordningen. Om rapport saknas för ett visst ämne har inte den utvärderingen genomförts ännu. Handlingsplanerna publiceras efter den uppföljning som genomförs med Treklöverns ledningsgrupp ett år efter rapporten kommit. 

Elektroteknik, elektronik och teknisk fysik
Läs rapport (kommer 29/10)

Pedagogik
Läs rapport (kommer 28/10)

Socialt arbete
Läs rapport (kommer 27/10)

Datateknik och datavetenskap
Läs rapport

Engelska
Läs rapport

Maskinteknik och teknisk design
Läs rapport   Läs handlingsplan

Industriell organisation och ekonomi samt kvalitetsledning
Läs rapport   Läs handlingsplan

Folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap
Läs rapport   Läs handlingsplan

Sociologi 
Läs rapport   Läs handlingsplan

Juridik 
Läs rapport   Läs handlingsplan

Svenska språket och litteraturvetenskap 
Läs rapport   Läs handlingsplan

Kulturgeografi och turismvetenskap 
Läs rapport   Läs handlingsplan

Psykologi och kriminologi 
Läs rapport   Läs handlingsplan

Biologi, kemi och miljövetenskap 
Läs rapport   Läs handlingsplan

Nationalekonomi och företagsekonomi 
Läs rapport   Läs handlingsplan

Informatik samt Arkiv- och informationsvetenskap 
Läs rapport   Läs handlingsplan

Journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap 
Läs rapport   Läs handlingsplan

Statsvetenskap 
Läs rapport   Läs handlingsplan

Byggnadsteknik, energiteknik, kemiteknik och miljöteknik 
Läs rapport   Läs handlingsplan

Historia och religionsvetenskap 
Läs rapport   Läs handlingsplan