Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutandeorgan och består av sammanlagt 15 personer. Mandatperioden är tre år. Förutom ordförande och rektor ingår regeringsutsedda ledamöter samt lärare och studenter (som själva utser representanter).

Styrelse,möte, hand, klubba

Mötesdatum 2022

Sidan uppdaterades 2022-06-20