Förvaltningsmöten för information och dialog hålls ca 2–3 gånger per år. De vänder sig till alla inom förvaltningen samt även till medarbetare inom fakultetskanslierna.

Personalbilder

Syftet är att ge aktuell information och föra en dialog, men även att ge en möjlighet för medarbetare inom verksamhetsstödet att träffa varandra.