Förvaltningsmöten

Förvaltningsmöten för information och dialog hålls ca 2–3 gånger per år. De vänder sig till alla inom förvaltningen samt även till medarbetare inom fakultetskanslierna.

Personalbilder