Nätverket inom Hållbar utveckling

Inom Mittuniversitetet finns sedan ett par år ett nätverk inom hållbar utveckling med deltagare från alla delar av universitetet.

hållbar utveckling
Vid en workshop i Östersund designad av Johan Lilja deltog närmare 30 medarbetare i en dialog om Mittuniversitetets arbete med hållbar utveckling.

Engagera dig

Genomförda aktiviteter

Hållbarhetskoordinatorer

Sidan uppdaterades 2023-01-17