Nätverket inom Hållbar utveckling

Inom Mittuniversitetet finns sedan ett par år ett nätverk inom hållbar utveckling med deltagare från alla delar av universitetet.

hållbar utveckling
Vid en workshop i Östersund designad av Johan Lilja deltog närmare 30 medarbetare i en dialog om Mittuniversitetets arbete med hållbar utveckling.

Arbetet för att främja en hållbar utveckling är en stor samhällsutmaning som rymmer ett flertal olika perspektiv: miljömässiga, sociala, ekonomiska, och kulturella. Såväl globala klimatförändringar, kriser, konflikter och migration som mer lokala samhällens, företags och organisationers utveckling kräver en ökad samverkan över vetenskapliga ämnesgränser.

Inom Mittuniversitetet pågår många parallella aktiviteter på temat hållbar utveckling. Vi har flera forskningsprojekt och utbildningar som på olika sätt berör området utifrån enskilda ämnen, men även bredare tvärvetenskapliga samarbeten pågår. Ett stort antal medarbetare inom Mittuniversitetet är engagerade och arbetar idag på olika sätt för en hållbar utveckling.

Nyheter och projekt om hållbar utveckling
Vi har samlat nyheter, pågående aktiviteter och projekt på vår externa sida [Hållbar Utveckling]

Engagera dig

Nätverksträffar

Nätverket arrangerar regelbundet nätverksträffar för att gemensamt ta fram nya idéer och driva arbetet med hållbar utveckling vidare. Alla medarbetare är välkomna att delta och bidra med engagemang och kunskap.

Var gärna med på nätverkets ”Pulsmöten” som hålls varannan torsdag (ojämna veckor) kl 9.00-9.30

Vi har skapat ett internt Team [MIUN för Hållbar Utveckling] för hållbar utveckling som fungerar som en gemensam plattform där vi kan samarbeta och inspirera varandra.

Gå med i facebookgruppen ”MIUNs nätverk för hållbar utveckling"

Anslut dig till hållbarhetsnätverket. Det gör du genom att meddela hållbarhetskoordinatorerna att du vill vara med.

Genomförda aktiviteter

Pilotprojekt om Hållbar utveckling vid Mittuniversitetet
Här kan du läsa rapporten från pilotprojektet om hållbar utveckling vid Mittuniversitetet 2018.

Rapport 180528

Hållbarhetskoordinatorer

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-1428804

Sepideh Razavi

Koordinator|Coordinator

010-1428542