Hållbar utveckling

Vi arbetar för hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med olika aktörer i samhället. Samtidigt  strävar vi efter att leva som vi lär i verksamheten för att bidra till minskad miljöpåverkan. Det vi gör ska fungera inte bara idag utan också i framtiden.

Hållbarhetskoordinatorer

Catrin Johansson

Professor|Professor

010-142 88 04

Sepideh Razavi

Koordinator|Coordinator

010-142 85 42