Hållbar utveckling

Vi arbetar för hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med olika aktörer i samhället. Samtidigt  strävar vi efter att leva som vi lär i verksamheten för att bidra till minskad miljöpåverkan. Det vi gör ska fungera inte bara idag utan också i framtiden.

21504670-eco-life.jpg

I Mittuniversitetets strategi är hållbar utveckling ett centralt område att arbeta med. I strategin anges ett flertal mål som direkt eller indirekt kopplar till hållbar utveckling, där det mest direkta målet specificerar att Mittuniversitet ska:

Öka integrationen av hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan. Vi ska bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030, och på så vis även till en hållbar framtid. Organisationens negativa inverkan på miljön ska minska.

Därtill kommer mål rörande interdisciplinära arbetssätt, samverkan, digitalisering och teknikstött lärande och arbetsmiljö för medarbetare och studenter som alla är viktiga delar i arbetet med hållbar utveckling.

På lärosätet finns två hållbarhetskoordinatorer som stöttar arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildning, forskning, samverkan och i den egna verksamheten.

 

Här hittar du Mittuniversitetets strategi

 

Hållbarhetskoordinatorer