Här hittar du fakultetens nämnder och råd.

Fakultetsnämnden

Fakultetens verksamhet bedrivs och utvecklas med utgångspunkt från mål och strategier som beslutats av universitetsstyrelsen eller rektor och sker i samverkan med varandra.

Anställningsråd

Anställningsrådet har i uppdrag att bereda anställnings- och meriteringsärenden för fakultetsnämnden. Det gäller anställningar av professor, lektor, biträdande lektor och ansökan om befordran och...

Civilingenjörsprogramrådet (CIPR)

Civilingenjörsprogramrådet bereder de ärenden för rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden som rör civilingenjörsutbildning. Har du frågor om Mittuniversitetets...

Högskoleingenjörsprogramrådet (HIPR)

Högskoleingenjörsprogramrådet bereder ärenden avseende högskoleingenjörsutbildningar för Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden.

Ekoteknikprogramrådet

Ekoteknikprogramrådet vid EHB bereder ärenden, som rör institutionens utbildningar som leder till examen inom miljövetenskap och miljöteknik, till rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå...

Programrådet för Master by Research

Programrådet bereder ärenden som rör Master by Research vid NMT-fakulteten för rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden. Vänligen kontakta respektive programansvarig...

Programrådet för utbildningar vid DES

Programrådet för utbildningar vid DES bereder ärenden som rör avdelningens utbildningar på grundnivå, se nedan, till rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden.

Programrådet för utbildningar vid MKV

Programrådet för utbildningar vid MKV bereder ärenden som rör avdelningens utbildningar på grundnivå, se nedan, till rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden.

Sidan uppdaterades 2022-09-09