Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (GRUR)

Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (GRUR) bereder ärenden för fakultetsnämnden som rör utbildning på grund- och avancerad nivå inom naturvetenskap, teknik och medier.

Rådets beslutanderätt och uppgifter är med stöd i Mittuniversitetets besluts- och delegationsordning vidaredelegerade av fakultetsnämnden.

Ordförande:                
Lena-Maria Öberg

Ledamöter:                 

Sebastian Bader
Anna-Sara Fagerholm
Peter Glans (vice ordförande)
Anna Longueville
David Sundström

Studentrepresentanter:

Liz Oskarsson, Studentkåren Sundsvall
Emanuel Magnusson, Studentkåren Östersund

Handläggare/sekreterare:
Malin Bydén Sjöbom

Observera att ärenden till GRUR ska vara handläggaren tillhanda senast en vecka innan mötet.

Möteskalender GRUR

Prenumerera

windows icon

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration
apple icon

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration
android icon

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration