Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (GRUR)

Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå (GRUR) bereder ärenden för fakultetsnämnden som rör utbildning på grund- och avancerad nivå inom naturvetenskap, teknik och medier.

Möteskalender GRUR

Prenumerera

windows icon

Har du Outlook på datorn så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du väljer att skicka till Outlook och trycker OK för att sedan i Outlook bekräfta att du vill prenumerera på denna kalender.

Aktivera prenumeration
apple icon

Har du Apple Kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du blir tillfrågad om du tillåter prenumeration. Sedan klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration
android icon

Har du en kalender installerad så räcker det med att klicka länken "Prenumerera". En ruta kommer då upp där du klickar på prenumerera.

Aktivera prenumeration