I den Allmänna studieplanen anges vilka krav som gäller för respektive forskarutbildningsämne inom fakulteten för Naturvetenskap, teknik och medier. Tidigare versioner av studieplaner finns på fakultetskansliet och i diariet.

Sidan uppdaterades 2023-03-27