Här finner du information och mallar för avhandlingar vid Mittuniversitetet.

Rektorsbeslut om obligatorisk elektronisk "spikning"

Avhandlingsmall

En mall för avhandlingar finns tillgängligt direkt i Word, för mer information se miun.se/officemallar. Om du saknar mallen kontakta Helpdesk.

Det finns också en avhandlingsmall för LaTeX: LaTeX (.zip)

Avhandlingsmallens struktur

Det varierar hur innehållet struktureras mellan olika lärosäten. Ordningen på avsnitten i avhandlingens mall går därför att justera enligt egna önskemål. 

Avhandlingsmallens marginaler

Marginalerna i avhandlingsmallen tar höjd för avhandlingens tryckprocess. Observera att även om innermarginalen ser för snäv ut så kommer det färdiga trycket att vara korrekt.

Publicering

Läs noga under "Publicera din avhandling"

Mall för disputationsposter A1 format. A1 skrivs ut på vaktmästeriet i Östersund, om ni vill ha den i A3 går det bra i både Sundsvall och Östersund.
Vetenskaplig poster MIUN 70x100.

Nya avhandlingsmallar

Från och med sommaren 2015 kommer nya mallar för Officepaketet att tillgängliggöras, bland annat en ny avhandlingsmall. Mer information om detta kommer att presenteras på miun.se/medarbetarinformation när mallarna är klara att distribueras. De doktorander som redan har påbörjat sitt arbete med sin avhandling påverkas inte av de nya mallarna utan kan välja att fortsätta med sitt nuvarande upplägg. Även avhandlingsomslagen kommer att få ett nytt utseende. Vaktmästeriet hjälper som tidigare till att ta fram omslagen enligt de nya mallarna.