Nämnd och råd | miun.se

Här hittar du fakultetens nämnder och råd.

Fakultetsnämnden

Fakultetens verksamhet bedrivs och utvecklas med utgångspunkt från mål och strategier som beslutats av universitetsstyrelsen eller rektor och sker i samverkan med varandra.

Anställningsråd

Anställningsrådet har i uppdrag att bereda anställnings- och meriteringsärenden för fakultetsnämnden. Det gäller anställningar av professor, lektor, biträdande lektor och ansökan om befordran och...

Civilingenjörsprogramrådet (CIPR)

Civilingenjörsprogramrådet bereder de ärenden för rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden som rör civilingenjörsutbildning. Har du frågor om Mittuniversitetets...

Högskoleingenjörsprogramrådet (HIPR)

Högskoleingenjörsprogramrådet bereder ärenden avseende högskoleingenjörsutbildningar för Rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden.

Programrådet för Master by Research

Programrådet bereder ärenden som rör Master by Research vid NMT-fakulteten för rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden. Vänligen kontakta respektive programansvarig...

Sidan uppdaterades 2023-11-15