Slutrapporter och handlingsplaner

Här kan du läsa bedömargruppernas rapporter från utbildningsutvärderingarna inom Treklövern, samt de handlingsplaner som lämnats in efter ett år.

10661419-magazines.jpg

Rapporterna från samtliga tre lärosäten plus underlagen och handlingsplanerna (när ett år passerat) går att hitta i "Treklöverarkivet". 

Omgång 3

Arbetet med att skriva självvärderingar samt läsa och bedöma självständiga arbeten och självvärderingar pågick under våren 2019. Under maj månad hade sedan alla tre kluster lärosätesintervjuer. Kluster 3 besökte Mittuniversitetet medan övriga intervjuer skedde via bildkonferens. Efter att bedömargruppens rapport kommit har lärosätet ett år på sig att arbeta med åtgärder innan arbetet ska redovisas för Treklöverns ledningsgrupp under hösten 2020. 

Sociologi (kluster 3)
Läs rapport

Juridik (kluster 9)
Läs rapport

Svenska språket och litteraturvetenskap (kluster 11)
Läs rapport

Omgång 2 

Arbetet med att skriva självvärderingar samt läsa och bedöma självständiga arbeten och självvärderingar pågick under hösten 2018. Under januari och februari hade sedan alla tre kluster lärosätesintervjuer. Kluster 4 besökte Mittuniversitetet medan övriga intervjuer skedde via bildkonferens. Efter att bedömargruppens rapport kommit har lärosätet ett år på sig att arbeta med åtgärder innan arbetet ska redovisas för Treklöverns ledningsgrupp i maj/juni 2020. 

Kulturgeografi och turismvetenskap (kluster 4)
Läs rapport

Psykologi och kriminologi (kluster 5)
Läs rapport

Biologi, kemi och miljövetenskap (kluster 12)
Läs rapport

Omgång 1 

Under 2018 utvärderades klustren i omgång 1. Efter att 1-årsuppföljningen genomfördes i slutet av 2019 beslutade rektor att utvärderingen var avslutad i februari 2020.  

Nationalekonomi och företagsekonomi (kluster 1)
Läs rapport   Läs handlingsplan

Informatik samt Arkiv- och informationsvetenskap (kluster 6)
Läs rapport   Läs handlingsplan

Journalistik samt medie- och kommunikationsvetenskap (kluster 7)
Läs rapport   Läs handlingsplan

Piloten

Utvärderingsomgången inleddes under hösten 2016 och bedömargrupperna lämnade över sina slutrapporter i maj 2017. I maj 2018 redovisades sedan handlingsplanerna för Treklöverns ledningsgrupp och i februari 2019 avslutades utvärderingen. 

Statsvetenskap (kluster 2)
Läs rapport   Läs handlingsplan

Byggnadsteknik, energiteknik, kemiteknik och miljöteknik (kluster 13)
Läs rapport   Läs handlingsplan

Historia och religionsvetenskap (kluster 19)
Läs rapport   Läs handlingsplan