Införande av nationell planeringsdatabas/utbildningdatabas vid Mittuniversitetet

En övergång till att använda nationella planeringsdatabasen i Ladok ger kostnads- och effektivitetsbesparing samt sparar personella resurser.

Fakta

Projektperiod

220322-240630

Institutioner/avdelningar

Projektledare

Sidan uppdaterades 2024-06-20