Att införa Sunets eMötestjänst baserad på Zoom-plattformen och samtidigt fasa ut Adobe Connect på ett sätt som innebär att undervisningen, lärare och studenter påverkas minimalt.

Fakta

Projektperiod

010101-190101

Institutioner/avdelningar

Projektmedlemmar

Sidan uppdaterades 2023-10-13